Nastavnici

Zaposlenici Katedre za skandinavistiku

dr. sc. Goranka Antunović, izv. prof.

pročelnica Odsjeka za anglistiku

e-pošta: gantunovic@ffzg.hr

prostorija: B-011

konzultacije: četvrtkom od 12.45 do 14.45

 

dr. sc. Janica Tomić, doc.

predstojnica Katedre za skandinavistiku

e-pošta: jtomic@ffzg.hr

prostorija: B-007

konzultacije: utorkom 16.15–17 h i po dogovoru

 

Miro Frakić, lektor

izrada rasporeda nastave

e-pošta: mfrakic@yahoo.com

prostorija: B-007

konzultacije: javiti se mejlom za dogovor

 

Sara Profeta, lektorica

Koordinatorica za ECTS i međunarodnu mobilnost

e-pošta: profeta.sara@gmail.com

prostorija: B-006

konzultacije: utorkom i srijedom 14.45–15.30

 

Nina Šarić, strana lektorica

e-pošta: ninsaric@m.ffzg.hr

prostorija: B-007

konzultacije: javiti se mejlom za dogovor

 

Mišo Grundler, asistent

izrada rasporeda ispita

e-pošta: miso.grundler@gmail.com

prostorija: B-007

konzultacije: javiti se mejlom za dogovor

 

Ante Petrović, asistent

urednik weba

e-pošta: anpetrov@ffzg.hr

prostorija: B-006

konzultacije: javiti se mejlom za dogovor


Nastavnice s drugih jedinica na Fakultetu

dr. sc. Marina Grubišić, doc.

Katedra za engleski jezik

e-pošta: mgrubisic@ffzg.hr

prostorija: E-331

 

dr. sc. Anita Skelin Horvat, izv. prof.

Zavod za lingvistiku

e-pošta: askelin@ffzg.hr

prostorija: B-323

 

dr. sc. Milena Žic Fuchs, red. prof.

Katedra za engleski jezik

e-pošta: mzicfuch@ffzg.hr

prostorija: B-019


Vanjski suradnici

Josip Janeš

e-pošta: jjanes@ffzg.hr

prostorija: B-007

konzultacije: javiti se mejlom za dogovor

 

Srđan Kerčević

e-pošta: srkercevic@gmail.com

konzultacije: javiti se mejlom za dogovor

 

Daria Lazić

e-pošta: darialazic19@gmail.com

prostorija: B-007

konzultacije: javiti se mejlom za dogovor