dr. sc. Goranka Antunović, izv. prof.

gantunovic@ffzg.hr

prostorija: B-011


Goranka Antunović, pročelnica Odsjeka od listopada 2021. godine, predaje kolegije u području lingvistike, translatologije te pismenog i usmenog prevođenja. Područja njenog istraživačkog interesa obuhvaćaju translatološke teme (norme prevođenja, istraživanje prijevodnog procesa, obrazovanje prevoditelja, utjecaj informacijskih tehnologija na prevoditeljsku struku) te kontrastivne švedsko-hrvatske teme.

Znanstvena bibliografija


Nastava u 2022./23.

Preddiplomski kolegiji

Diplomski kolegiji