Hodogram-diplomski studij, prevoditeljski smjer

DIPLOMSKI STUDIJ – ŠVEDSKI JEZIK I KULTURA, Prevoditeljski smjer

 

1.godina

Obavezni predmeti Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
EU i međunarodne organizacije 1/1/0 4
Švedski jezik i društvo I 0/1/2 5
Teorija i praksa prevođenja 2/1/0 6
Leksikologija i leksikologija 1/1/0 4
Prevoditeljski praktikum 0/2/2 5
Izborni kolegij (skandinavistički, lingvistički ili kulturološki) najmanje 3 ECTS boda najmanje 3 ECTS boda
Izborni kolegij o računalima u prevođenju tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda

 

Ponuda izbornih kolegija na Katedri za skandinavistiku Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije 1/1/0 4
Kulturk(r)amp 8/8/0 3
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike 0/2/0 3
Prevođenje književne proze 0/7/14 3

 

  1. godina
Obavezni predmeti Semestar
3. 4.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Semantika 3/0/0 6
Švedski jezik i društvo II 0/1/2 3
Skandinavski film 1/1/0 4
Suvremeni norveški jezik II 0/0/4 4
Diplomski rad na studiju Švedskog jezika i kulture 0/0/0 10
Prevoditeljski praktikum II 0/0/60 5
Izborni kolegij o računalima u prevođenju tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda

 

 

Jesenski ispitni rok 2016/17

Naziv kolegija Datum Vrijeme Dvorana
EU i međunarodne organizacije srijeda, 13. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-V
utorak, 20. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-V
Gramatičke vježbe 1 srijeda, 30. kolovoza 2017. 9.00 – 11.00 h D-V
četvrtak, 14. rujna 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
Gramatičke vježbe 2 srijeda, 30. kolovoza 2017. 9.00 – 11.00 h D-V
četvrtak, 14. rujna 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
Kontrastivna analiza teksta srijeda, 30. kolovoza 2017. 9.00 – 11.00 h D-V
ponedjeljak, 18. rujna 2017. 13.00 – 15.00 h A-122
Leksikologija i leksikografija utorak, 29. kolovoza 2017. 12.00 – 14.30 h A-122
četvrtak, 14. rujna 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike srijeda, 30. kolovoza 2017. 9.00 – 11.00 h D-V
utorak, 12. rujna 2017. 13.00 – 15.00 h A-122
Prevoditeljski praktikum 1 petak, 8. rujna 2017. 9.00 – 12.00 h A-103
utorak, 19. rujna 2017. 12.00 – 15.00 h A-103
Prevoditeljski praktikum 2 petak, 8. rujna 2017. 9.00 – 12.00 h A-103
utorak, 19. rujna 2017. 12.00 – 15.00 h A-103
Partikelverb četvrtak, 31. kolovoza 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
četvrtak, 14. rujna 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
Semantika ponedjeljak, 28. kolovoza 2017. 9.00 h A-105
ponedjeljak, 4. rujna 2017. 9.00 h A-105
ponedjeljak, 11. rujna 2017. 9.00 h A-105
Sintaksa utorak, 29. kolovoza 2017. 9.00 – 11.00 h A-122
utorak, 12. rujna 2017. 13.00 – 15.00 h A-122
Skandinavija i Skandinavci četvrtak, 31. kolovoza 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
ponedjeljak, 18. rujna 2017. 13.00 – 15.00 h A-122
Sociolingvistika ponedjeljak, 4. rujna 2017. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 11. rujna 2017. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 18. rujna 2017. 10.00 h B-323
Suvremeni norveški jezik 1 utorak, 5. rujna 2017. 16.00 – 18.00 h A-122
ponedjeljak, 11. rujna 2017. 16.00 – 18.00 h A-122
Suvremeni norveški jezik 2 utorak, 5. rujna 2017. 16.00 – 18.00 h A-122
ponedjeljak, 11. rujna 2017. 16.00 – 18.00 h A-122
Švedska književnost i film 1 četvrtak, 7. rujna 2017. 09.00 – 12.00 h A-122
srijeda, 13. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-V
utorak, 19. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-IV
Švedska književnost i film 2  / Skandinavski film četvrtak, 7. rujna 2017. 09.00 – 12.00 h A-122
srijeda, 13. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-V
utorak, 19. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-IV
Švedski jezik 1 utorak, 5. rujna 2017. 9.00 – 12.30 h A-122
utorak, 12. rujna 2017. 9.00 – 12.30 h A-122
Švedski jezik 2 utorak, 5. rujna 2017. 9.00 – 12.30 h A-122
utorak, 12. rujna 2017. 9.00 – 12.30 h A-122
Švedski jezik 3 utorak, 5. rujna 2017. 9.00 – 12.30 h A-122
utorak, 12. rujna 2017. 9.00 – 12.30 h A-122
Švedski jezik 3 (uppsats) srijeda, 6. rujna 2017. 13.00 – 17.00 h A-122
Švedski jezik i društvo 1 srijeda, 6. rujna 2017. 13.00 – 17.00 h A-122
Švedski jezik i društvo 2 srijeda, 6. rujna 2017. 13.00 – 17.00 h A-122
Švedski jezik u društvenom kontekstu 1 srijeda, 6. rujna 2017. 13.00 – 17.00 h A-122
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2 (KulturkRamp) srijeda, 6. rujna 2017. 13.00 – 17.00 h A-122
Švedski jezik u društvenom kontekstu 3 srijeda, 6. rujna 2017. 13.00 – 17.00 h A-122
Teorija i praksa prevođenja četvrtak, 31. kolovoza 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
ponedjeljak, 18. rujna 2017. 13.00 – 15.00 h A-122
Uvod u lingvistički studij švedskog četvrtak, 31. kolovoza 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
ponedjeljak, 18. rujna 2017. 13.00 – 15.00 h A-122
Uvod u prevoditeljstvo utorak, 29. kolovoza 2017. 12.00 – 14.30 h A-122
četvrtak, 14. rujna 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
Uvod u studij skandinavskih književnosti četvrtak, 7. rujna 2017. 09.00 – 12.00 h A-122
srijeda, 13. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-V
utorak, 19. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-IV
Završni – obrane petak, 15. rujna 2017.
petak, 22. rujna 2017.

Hodogram-diplomski studij, lingvistički smjer

DIPLOMSKI STUDIJ – ŠVEDSKI JEZIK I KULTURA, Lingvistički smjer

1.godina

Obavezni predmeti Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Švedski jezik i društvo I 0/1/2 5
Teorija i praksa prevođenja 2/1/0 6
 
Leksikologija i leksikologija 1/1/0 4
Sociolingvistika 0/2/0 4
Izborni lingvistički kolegij na FF-u najmanje 4 ECTS boda
Izborni lingvistički ili skandinavistički kolegij u 3. ili 4. semestru, najmanje 3 ECTS boda
Izborni lingvistički kolegij ili kolegij relevantan za diplomski rad na FF-u najmanje 4 ECTS boda

 

Ponuda izbornih kolegija na Katedri za skandinavistiku Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije 1/1/0 4
Kulturk(r)amp 8/8/0 3
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike 0/2/0 3
Prevoditeljski praktikum I 0/2/2 3

 

  1. godina
Obavezni predmeti Semestar
3. 4.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Semantika 3/0/0 6
Švedski jezik i društvo II 0/1/2 3
Skandinavski film 1/1/0 4
Suvremeni norveški jezik II 0/0/4 4
Izborni lingvistički kolegij na FF-u najmanje 4 ECTS boda
Diplomski rad na studiju Švedskog jezika i kulture 0/0/0 10
Izborni kolegij na FF-u odabrati najmanje 5 ECTS bodova

 

 

Hodogram-preddiplomski studij

PREDDIPLOMSKI STUDIJ – ŠVEDSKI JEZIK I KULTURA

  1. godina
Obavezni predmeti Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Skandinavija i Skandinavci 2/2/0 7
Švedski jezik I 0/0/6 6
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 0/0/2 0
Strani jezik struke 1 0/0/2 2
Uvod u studij skandinavskih književnosti 1/2/0 7
Švedski jezik II 0/0/6 7
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 0/0/2 0
Strani jezik struke 2 (odabrati isti jezik kao i u 1. semestru) 0/0/2 2

 

  1. godina
Obavezni predmeti Semestar
3. 4.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Uvod u lingvistički studij švedskog 2/2/0 7
Švedski jezik III 0/0/6 7
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 0/0/2 0
Švedska književnost i film 1 2/2/0 6
Švedski jezik u društvenom kontekstu I 0/1/2 3
Uvod u prevoditeljstvo 1/3/0 6
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 0/0/2 0
Seminar švedskog jezika u društvenom kontekstu 0/1/1 3

 

  1. godina
Obavezni predmeti Semestar
5. 6.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Sintaksa švedskog jezika 1/1/0 3
Švedska književnost i film 2 1/2/0 6
Švedski jezik u društvenom kontekstu II 0/2/1 4
Izborni kolegij – odabrati najmanje 3 ECTS boda iz Fakultetske ponude najmanje 3 ECTS boda
Kontrastivna analiza teksta 1/2/0 4
Švedski jezik u društvenom kontekstu III 0/0/2 3
Suvremeni norveški jezik I 0/0/4 4
Završni rad na studiju Švedskog jezika i kulture 0/0/0 4
Seminar iz Švedskog jezika u društvenom kontekstu 0/1/1 3

 

Termini konzultacija

Nastavnik / Nastavnica Termin konzultacija Soba
dr.sc. Goranka Antunović, izv. prof. srijeda 13.00 – 13.45 B-006
petak 14.45 – 15.30
dr.sc.  Janica Tomić, doc. četvrtak 12.30 – 13.15 B-007
četvrtak 14.45 – 15.30
dr.sc. Bodil Zalesky, strana lektorica četvrtak 14.00 – 15.00 B-007
Zvonimir Novoselec, viši lektor ponedjeljak 13.15 – 14.00 B-007
srijeda 12.30 – 13.15
Sara Profeta, lektorica utorak 11.00 – 11.45 B-006
četvrtak 11.00 – 11.45
Elizabeta Nestić, vanjska suradnica četvrtak 16.30 – 17.00 B-007
po dogovoru

Ljetni ispitni rok 2016/17.

Naziv kolegija Datum Vrijeme Dvorana
EU i međunarodne organizacije utorak, 20. lipnja 2017. 12.00 – 15.00 h D-IV
ponedjeljak, 03. srpnja 2017. 9.00 – 12.00 h D-III
Gramatičke vježbe 1 srijeda, 21. lipnja 2017. 9.00 – 12.00 h D-III
srijeda, 05. srpnja 2017. 12.00 – 15.00 h D-V
Gramatičke vježbe 2 srijeda, 21. lipnja 2017. 9.00 – 12.00 h D-III
srijeda, 05. srpnja 2017. 12.00 – 15.00 h D-V
Kontrastivna analiza teksta petak, 23. lipnja 2017. 12.00 – 15.00 h D-V
petak, 7. srpnja 2017. 12.00 – 15.00 h D-V
Leksikologija i leksikografija petak, 23. lipnja 2017. 12.00 – 15.00 h D-V
petak, 7. srpnja 2017. 12.00 – 15.00 h D-V
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike ponedjeljak, 12. lipnja 2017. 12.00 – 16.00 h A-122
ponedjeljak, 3. srpnja 2017. 9.00 – 12.00 h A-122
Prevoditeljski praktikum 1 ponedjeljak, 19. lipnja 2017. 12.00 – 15.00 h A-103
utorak, 11. srpnja 2017. 10.00 – 13.00 h A-103
Prevoditeljski praktikum 2 ponedjeljak, 19. lipnja 2017. 12.00 – 15.00 h A-103
utorak, 11. srpnja 2017. 10.00 – 13.00 h A-103
Partikelverb srijeda, 21. lipnja 2017. 9.00 – 12.00 h D-III
srijeda, 05. srpnja 2017. 12.00 – 15.00 h D-V
Semantika ponedjeljak, 19. lipnja 2017. 10.00 h A-123
ponedjeljak, 26. lipnja 2017. 9.00 h A-105
ponedjeljak, 10. srpnja 2017. 9.00 h A-105
Sintaksa ponedjeljak, 12. lipnja 2017. 12.00 – 16.00 h A-122
ponedjeljak, 3. srpnja 2017. 9.00 – 12.00 h A-122
Skandinavija i Skandinavci petak, 23. lipnja 2017. 12.00 – 15.00 h D-V
petak, 7. srpnja 2017. 12.00 – 15.00 h D-V
Sociolingvistika ponedjeljak, 12. lipnja 2017. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 26. lipnja 2017. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 10. srpnja 2017. 10.00 h B-323
Suvremeni norveški jezik 1 srijeda, 28. lipnja 2017. 16.00 – 18.00 h A-122
četvrtak, 6. srpnja 2017. 16.00 – 18.00 h A-122
Suvremeni norveški jezik 2 srijeda, 28. lipnja 2017. 16.00 – 18.00 h A-122
četvrtak, 6. srpnja 2017. 16.00 – 18.00 h A-122
Švedska književnost i film 1 utorak, 20. lipnja 2017. 12.00 – 15.00 h D-IV
ponedjeljak, 03. srpnja 2017. 9.00 – 12.00 h D-III
Švedska književnost i film 2  / Skandinavski film utorak, 20. lipnja 2017. 12.00 – 15.00 h D-IV
ponedjeljak, 03. srpnja 2017. 9.00 – 12.00 h D-III
Švedski jezik 1 ponedjeljak, 12. lipnja 2017. 12.00 – 16.00 h D-III
ponedjeljak, 10. srpnja 2017. 9.00 – 12.00 h D-III
Švedski jezik 2 ponedjeljak, 12. lipnja 2017. 12.00 – 16.00 h D-III
ponedjeljak, 10. srpnja 2017. 9.00 – 12.00 h D-III
Švedski jezik 3 ponedjeljak, 12. lipnja 2017. 12.00 – 16.00 h D-III
ponedjeljak, 10. srpnja 2017. 9.00 – 12.00 h D-III
Švedski jezik 3 (uppsats) utorak, 13. lipnja 2017. 12.00 – 16.00 h D-III
utorak, 27. lipnja 2017. 8.00 – 12.00 h D-III
Švedski jezik i društvo 1 utorak, 13. lipnja 2017. 12.00 – 16.00 h D-III
utorak, 27. lipnja 2017. 8.00 – 12.00 h D-III
Švedski jezik i društvo 2 utorak, 13. lipnja 2017. 12.00 – 16.00 h D-III
utorak, 27. lipnja 2017. 8.00 – 12.00 h D-III
Švedski jezik u društvenom kontekstu 1 utorak, 13. lipnja 2017. 12.00 – 16.00 h D-III
utorak, 27. lipnja 2017. 8.00 – 12.00 h D-III
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2 (KulturkRamp) utorak, 13. lipnja 2017. 12.00 – 16.00 h D-III
utorak, 27. lipnja 2017. 8.00 – 12.00 h D-III
Švedski jezik u društvenom kontekstu 3 utorak, 13. lipnja 2017. 12.00 – 16.00 h D-III
utorak, 27. lipnja 2017. 8.00 – 12.00 h D-III
Teorija i praksa prevođenja srijeda, 21. lipnja 2017. 9.00 – 12.00 h D-III
srijeda, 05. srpnja 2017. 12.00 – 15.00 h D-V
Uvod u lingvistički studij švedskog srijeda, 21. lipnja 2017. 9.00 – 12.00 h D-III
srijeda, 05. srpnja 2017. 12.00 – 15.00 h D-V
Uvod u prevoditeljstvo petak, 23. lipnja 2017. 12.00 – 15.00 h D-V
petak, 7. srpnja 2017. 12.00 – 15.00 h D-V
Uvod u studij skandinavskih književnosti utorak, 20. lipnja 2017. 12.00 – 15.00 h D-IV
ponedjeljak, 03. srpnja 2017. 9.00 – 12.00 h D-III

Napomena:

Studenti predbolonjskog ili bolonjskog sustava koji u nekom od redovnih ili izvanrednih rokova koji nije naveden žele polagati ispit iz kolegija (koji su odslušali i ispunili uvjete za pristupanje ispitu) trebaju se javiti nastavniku/voditelju dotičnog kolegija.

1 2