Zimski ispitni rok

Ispiti za koje je navedena dvorana bit će pismeni, a oni koji se održavaju na daljinu usmeni. Termini su podložni promjenama u skladu s eventualnim odlukama uprave fakulteta te Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Grada Zagreba o ograničenju okupljanja. Stoga se studenti savjetuju da prate eventualne obavijesti i upute nastavnika.

 

Preddiplomski studij

kolegij datum vrijeme mjesto
Skandinavija i Skandinavci srijeda, 27. siječnja 14.15—20 h (točan termin nakon isteka roka za prijavu) D-3
srijeda, 10. veljače 14.15—20 h (točan termin nakon isteka roka za prijavu) D-3
srijeda, 17. veljače 11.45—13.45 h A-122
Švedski jezik I ponedjeljak, 1. veljače 14.15—16.45 h D-3
četvrtak, 11. veljače 17—19.30 h D-6
ponedjeljak, 15. veljače 14.15—16.45 h D-3
Gramatičke vježbe I petak, 29. siječnja 12.15—14.45 h D-3
petak, 12. veljače 12.15—14.45 h D-3
četvrtak, 18. veljače 14.15—16.45 h D-6
Švedski jezik II ponedjeljak, 1. veljače 12.15—14.45 h D-3
četvrtak, 11. veljače 17—19.30 h D-6
ponedjeljak, 15. veljače 12.15—14.45 h D-3
Gramatičke vježbe II petak, 29. siječnja 12.15—14.45 h D-3
petak, 12. veljače 12.15—14.45 h D-3
četvrtak, 18. veljače 14.15—16.45 h D-6
Uvod u studij skandinavskih književnosti utorak, 2. veljače bit će određeno nakon isteka roka za prijavu Omega
utorak, 9. veljače bit će određeno nakon isteka roka za prijavu Omega
utorak, 16. veljače bit će određeno nakon isteka roka za prijavu Omega
ovisno o broju prijavljenih, usmeni se ispit može održati i dan prije ili poslije navedenih datuma
Švedski jezik III petak, 5. veljače 12.15—14 h D-3
petak, 12. veljače 8—12 h (točan termin nakon isteka roka za prijavu) D-3
petak, 19. veljače 12.15—16 h (točan termin nakon isteka roka za prijavu) D-3
Uvod u lingvistički studij švedskog srijeda, 27. siječnja 14.15—20 h (točan termin nakon isteka roka za prijavu) D-3
srijeda, 10. veljače 14.15—20 h (točan termin nakon isteka roka za prijavu) D-3
srijeda, 17. veljače 9.30—12 h D-3
Švedska književnost i film 1 utorak, 2. veljače bit će određeno nakon isteka roka za prijavu Omega
utorak, 9. veljače bit će određeno nakon isteka roka za prijavu Omega
utorak, 16. veljače bit će određeno nakon isteka roka za prijavu Omega
ovisno o broju prijavljenih, usmeni se ispit može održati i dan prije ili poslije navedenih datuma
Švedski jezik u društvenom kontekstu I ponedjeljak, 25. siječnja 9—11.30 h D-3
ponedjeljak, 1. veljače 10—12.30 h A-122
srijeda, 10. veljače 10—12.30 h A-122
Uvod u prevoditeljstvo srijeda, 27. siječnja 14.15—20 h (točan termin nakon isteka roka za prijavu) D-3
srijeda, 10. veljače 14.15—20 h (točan termin nakon isteka roka za prijavu) D-3
srijeda, 17. veljače 9.30—12 h D-3
Sintaksa švedskog jezika četvrtak, 28. siječnja 15.15—17.45 h D-3
četvrtak, 11. veljače 14.15—16.45 h D-6
četvrtak, 18. veljače 11—13.30 h h A-122
Švedska književnost i film 2 utorak, 2. veljače bit će određeno nakon isteka roka za prijavu Omega
utorak, 9. veljače bit će određeno nakon isteka roka za prijavu Omega
utorak, 16. veljače bit će određeno nakon isteka roka za prijavu Omega
ovisno o broju prijavljenih, usmeni se ispit može održati i dan prije ili poslije navedenih datuma
Švedski jezik u društvenom kontekstu II ponedjeljak, 25. siječnja 9—11.30 h D-3
ponedjeljak, 1. veljače 10—12.30 h A-122
srijeda, 10. veljače 10—12.30 h A-122
ŠJuDK II – Partikelverb petak, 5. veljače 14.15—16 h D-3
petak, 12. veljače 8—12 h (točan termin nakon isteka roka za prijavu) D-3
petak, 19. veljače 12.15—16 h (točan termin nakon isteka roka za prijavu) D-3
Kontrastivna analiza teksta četvrtak, 28. siječnja 15.15—17.45 h D-3
četvrtak, 18. veljače 11—13.30 h A-122
Suvremeni norveški jezik I srijeda, 3. veljače 11—13 h A-122
srijeda, 17. veljače 11—13 h A-122
Švedski jezik u društvenom kontekstu III ponedjeljak, 25. siječnja 9—11.30 h D-3
ponedjeljak, 1. veljače 10—12.30 h A-122
srijeda, 10. veljače 10—12.30 h A-122
Obrane završnih radova utorak, 9. veljače

Diplomski studij

Teorija i praksa prevođenja srijeda, 3. veljače 14—16.30 h A-122
utorak, 9. veljače 14—16.30 h A-122
srijeda, 17. veljače 14—16.30 h A-122
Švedski jezik i društvo I petak, 12. veljače hemtentamen
petak, 19. veljače hemtentamen
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije utorak, 2. veljače po dogovoru Omega
utorak, 16. veljače po dogovoru Omega
u ISVU-u treba prijaviti jedan od ponuđenih datuma, ali termin usmenog ispita dogovara se s nastavnicom nakon predaje seminarskog rada i ne mora biti na navedene datume
Leksikologija i leksikografija srijeda, 27. siječnja 14.15—20 h (točan termin nakon isteka roka za prijavu) D-3
srijeda, 10. veljače 14.15—20 h (točan termin nakon isteka roka za prijavu) D-3
srijeda, 17. veljače 9.30—12 h D-3
Prevoditeljski praktikum I četvrtak, 4. veljače 11—14 h A104
četvrtak, 18. veljače 11—14 h A104
Sociolingvistika ponedjeljak, 25. siječnja 10 h Omega (B-323 ako to dopusti epidemiološka situacija)
ponedjeljak, 8. veljače 10 h Omega (B-323 ako to dopusti epidemiološka situacija)
ponedjeljak, 15. veljače 10 h Omega (B-323 ako to dopusti epidemiološka situacija)
Semantika ponedjeljak, 25. siječnja 9 h Omega
ponedjeljak, 1. veljače 9 h Omega
ponedjeljak, 8. veljače 9 h Omega
Skandinavski film utorak, 2. veljače po dogovoru Omega
utorak, 16. veljače po dogovoru Omega
u ISVU-u treba prijaviti jedan od ponuđenih datuma, ali termin usmenog ispita dogovara se s nastavnicom nakon predaje seminarskog rada i ne mora biti na navedene datume
Suvremeni islandski jezik petak, 5. veljače 14.45—16 h D-3
petak, 19. veljače 12.15—16 h (točan termin nakon isteka roka za prijavu) D-3
Suvremeni norveški jezik II srijeda, 3. veljače 11—13 h A-122
srijeda, 17. veljače 11—13 h A-122
Švedski jezik i društvo II petak, 12. veljače hemtentamen
petak, 19. veljače hemtentamen
Prevoditeljski praktikum II četvrtak, 4. veljače 11—14 h A104
četvrtak, 18. veljače 11—14 h A104