Jesenski ispitni rok 2019./20.

U sljedećoj tablici možete pogledati raspored zimskih ispitnih rokova:

Naziv kolegija Datum Vrijeme Dvorana
EU i međunarodne organizacije četvrtak, 3. rujna 2020. 12.00 – 14.30 h D-IV
četvrtak, 10. rujna 2020. 11.00 – 13.30 h D-VI
srijeda, 23. rujna 2020. 11.00 – 13.30 h A-122
Gramatičke vježbe 1 četvrtak, 3. rujna 2020. 12.00 – 14.30 h D-IV
četvrtak, 10. rujna 2020. 11.00 – 13.30 h D-VI
srijeda, 23. rujna 2020. 11.00 – 13.30 h A-122
Gramatičke vježbe 2 četvrtak, 3. rujna 2020. 12.00 – 14.30 h D-IV
četvrtak, 10. rujna 2020. 11.00 – 13.30 h D-VI
srijeda, 23. rujna 2020. 11.00 – 13.30 h A-122
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije utorak, 8. rujna 2020. 14.00 – 16.30 h D-VI
utorak, 15. rujna 2020. 12.00 – 14.30 h D-VI
utorak, 22. rujna 2020. 12.00 – 14.30 h D-V
Kontrastivna analiza teksta srijeda, 2. rujna 2020. 12.00 – 14.30 h A-104
srijeda, 9. rujna 2020. 11.00 – 13.30 h A-104
srijeda, 16. rujna 2020. 14.00 – 16.30 h D-V
Leksikologija i leksikografija petak, 4. rujna 2020. 12.30 – 15.00 h A-122
srijeda, 16. rujna 2020. 14.00 – 16.30 h D-V
utorak, 22. rujna 2020. 15.00 – 17.30 h A-122
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike četvrtak, 3. rujna 2020. 12.00 – 14.30 h D-IV
četvrtak, 10. rujna 2020. 11.00 – 13.30 h D-VI
srijeda, 23. rujna 2020. 11.00 – 13.30 h A-122
Prevoditeljski praktikum 1 srijeda, 2. rujna 2020. 12.00 – 14.30 h A-104
srijeda, 9. rujna 2020. 11.00 – 13.30 h A-104
četvrtak, 17. rujna 2020. 13.00 – 15.30 h A-103
Prevoditeljski praktikum 2 srijeda, 2. rujna 2020. 12.00 – 14.30 h A-104
srijeda, 9. rujna 2020. 11.00 – 13.30 h A-104
četvrtak, 17. rujna 2020. 13.00 – 15.30 h A-103
Partikelverb četvrtak, 3. rujna 2020. 12.00 – 14.30 h D-IV
četvrtak, 10. rujna 2020. 11.00 – 13.30 h D-VI
srijeda, 23. rujna 2020. 11.00 – 13.30 h A-122
Semantika ponedjeljak, 31. kolovoza 2020. 10.00 h D-V
ponedjeljak, 7. rujna 2020. 18.00 h D-V
ponedjeljak, 14. rujna 2020. 18.00 h D-V
Sintaksa utorak, 1. rujna 2020. 14.00 – 16.30 h D-VI
petak, 11. rujna 2020. 12.00 – 14.30 h D-V
petak, 18. rujna 2020. 11.00 – 13.30 h D-VI
Skandinavija i Skandinavci četvrtak, 3. rujna 2020. 14.00 – 16.30 h D-V
četvrtak, 10. rujna 2020. 14.00 – 16.30 h D-V
četvrtak, 17. rujna 2020. 14.00 – 16.30 h A-122
Sociolingvistika ponedjeljak, 7. rujna 2020. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 14. rujna 2020. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 21. rujna 2020. 10.00 h B-323
Suvremeni islandski jezik utorak, 1. rujna 2020. 14.00 – 16.30 h D-VI
petak, 11. rujna 2020. 12.00 – 14.30 h D-V
petak, 18. rujna 2020. 11.00 – 13.30 h D-VI
Suvremeni norveški jezik 1 četvrtak, 3. rujna 2020. 12.00 – 14.00 h D-IV
četvrtak, 10. rujna 2020. 11.00 – 13.00 h D-VI
utorak, 22. rujna 2020. 15.00 – 17.30 h A-122
Suvremeni norveški jezik 2 četvrtak, 3. rujna 2020. 12.00 – 14.00 h D-IV
četvrtak, 10. rujna 2020. 11.00 – 13.00 h D-VI
utorak, 22. rujna 2020. 15.00 – 17.30 h A-122
Švedska književnost i film 1 utorak, 8. rujna 2020. 14.00 – 16.30 h D-VI
utorak, 15. rujna 2020. 12.00 – 14.30 h D-VI
utorak, 22. rujna 2020. 12.00 – 14.30 h D-V
Švedska književnost i film 2  / Skandinavski film utorak, 8. rujna 2020. 14.00 – 16.30 h D-VI
utorak, 15. rujna 2020. 12.00 – 14.30 h D-VI
utorak, 22. rujna 2020. 12.00 – 14.30 h D-V
Švedski jezik 1 utorak, 1. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-VI
petak, 11. rujna 2020. 12.00 – 15.00 h D-V
petak, 18. rujna 2020. 11.00 – 14.00 h D-VI
Švedski jezik 2 utorak, 1. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-VI
petak, 11. rujna 2020. 12.00 – 15.00 h D-V
petak, 18. rujna 2020. 11.00 – 14.00 h D-VI
Švedski jezik 3 utorak, 1. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-VI
petak, 11. rujna 2020. 12.00 – 15.00 h D-V
petak, 18. rujna 2020. 11.00 – 14.00 h D-VI
Švedski jezik 3 (uppsats) ponedjeljak, 7. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-V
ponedjeljak, 14. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-V
ponedjeljak, 21. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-V
Švedski jezik i društvo 1 ponedjeljak, 7. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-V
ponedjeljak, 14. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-V
ponedjeljak, 21. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-V
Švedski jezik i društvo 2 ponedjeljak, 7. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-V
ponedjeljak, 14. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-V
ponedjeljak, 21. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-V
Švedski jezik u društvenom kontekstu 1 ponedjeljak, 7. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-V
ponedjeljak, 14. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-V
ponedjeljak, 21. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-V
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2 (KulturkRamp) ponedjeljak, 7. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-V
ponedjeljak, 14. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-V
ponedjeljak, 21. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-V
Švedski jezik u društvenom kontekstu 3 ponedjeljak, 7. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-V
ponedjeljak, 14. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-V
ponedjeljak, 21. rujna 2020. 14.00 – 17.00 h D-V
Teorija i praksa prevođenja četvrtak, 3. rujna 2020. 14.00 – 16.30 h D-V
četvrtak, 10. rujna 2020. 14.00 – 16.30 h D-V
četvrtak, 17. rujna 2020. 14.00 – 16.30 h A-122
Uvod u lingvistički studij švedskog petak, 4. rujna 2020. 12.30 – 15.00 h A-122
srijeda, 16. rujna 2020. 14.00 – 16.30 h D-V
utorak, 22. rujna 2020. 15.00 – 17.30 h A-122
Uvod u prevoditeljstvo četvrtak, 3. rujna 2020. 14.00 – 16.30 h D-V
četvrtak, 10. rujna 2020. 14.00 – 16.30 h D-V
četvrtak, 17. rujna 2020. 14.00 – 16.30 h A-122
Uvod u studij skandinavskih književnosti utorak, 8. rujna 2020. 14.00 – 16.30 h D-VI
utorak, 15. rujna 2020. 12.00 – 14.30 h D-VI
utorak, 22. rujna 2020. 12.00 – 14.30 h D-V
Završni – obrane srijeda, 16. rujna 2020.
četvrtak, 24. rujna 2020.