Upute za završne preddiplomske i diplomske radove

Ovdje su dostupne upute za prijavu, pripremu i obranu završnih preddiplomskih i diplomskih radova u akademskoj godini 2021./22:

Preddiplomski

Upute za završne radove

Primjer naslovnice završnog rada

Diplomski

Upute za diplomski rad na lingvističkom smjeru

Upute za diplomski rad na prevoditeljskom smjeru

Primjer naslovnice diplomskog rada

Pri pisanju završnih radova načelno vrijede općenita pravila za pisanje akademskih radova.

Podsjećamo da je za završne radove na svim razinama studija na fakultetu obavezna provjera autentičnosti u programu PlagScan, a upute za to možete naći ovdje.