Jesenski ispitni rok 2017./18.

Naziv kolegija Datum Vrijeme Dvorana EU i međunarodne organizacije četvrtak, 30. kolovoza 2018. 10.00 – 13.00 h D-V četvrtak, 13. rujna 2018. 12.00 – 15.00 h D-V Gramatičke vježbe 1 četvrtak, 30. kolovoza 2018. 10.00 – 13.00 h D-V četvrtak, 13. rujna 2018. 12.00 – 15.00 h D-V Gramatičke vježbe 2 četvrtak, 30. kolovoza 2018.

Zimski ispitni rok 2017./18.

Naziv kolegija Datum Vrijeme Dvorana EU i međunarodne organizacije utorak, 6. veljače 2018. 12.00 – 15.00 h D-III Gramatičke vježbe 1 utorak, 6. veljače 2018. 12.00 – 15.00 h D-III četvrtak, 15. veljače 2018. 14.00 – 17.00 h D-III Partikelverb utorak, 6. veljače 2018. 12.00 – 15.00 h D-III četvrtak, 15. veljače 2018. 14.00 –

Švedski jezik u lingvističkom opisu

U ak. god. 2017./18. na Katedri za skandinavistiku će se moći upisati modul Švedski jezik u lingvističkom opisu. Pravo upisa imaju svi studenti Sveučilišta u Zagrebu u trenutku kada upisuju najmanje 2. godinu preddiplomskoga studija ili višu.  Modul ne mogu upisati studenti koji tek upisuju 1. godinu studija niti studenti koji upisuju 2. (završnu) godinu diplomskoga studija. Za upis

Upisi na diplomski studij – obavijest

Na diplomski studij švedskoj jezika i kulture može se upisati 18 studenata (9 sa švedskim kao A1, 9 sa švedskim kao A2). U slučaju da se za studij prijavi veći broj studenata od upisne kvote, redoslijed se utvrđuje na temelju težinskog prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju švedskog jezika i kulture odnosno odgovarajućeg studija skandinavističkog usmjerenja

Hodogram-diplomski studij, prevoditeljski smjer

DIPLOMSKI STUDIJ – ŠVEDSKI JEZIK I KULTURA, Prevoditeljski smjer   1.godina Obavezni predmeti Semestar 1. 2. Satnica (P/S/V) ECTS Satnica (P/S/V) ECTS EU i međunarodne organizacije 1/1/0 4 Švedski jezik i društvo I 0/1/2 5 Teorija i praksa prevođenja 2/1/0 6 Leksikologija i leksikologija 1/1/0 4 Prevoditeljski praktikum 0/2/2 5 Izborni kolegij (skandinavistički, lingvistički ili