Obrana diplomskog rada Sandre Fulir

Studentica Sandra Fulir branit će u petak 11. ožujka diplomski rad pod naslovom  Översättning av geografiska namn fran svenska till kroatiska och omvänt („Prevođenje geografskih naziva sa švedskog na hrvatski i s hrvatskog na švedski“) pred povjerenstvom u sastavu: Miro Frakić, Nina Šarić, Sara Profeta. Javna obrana održat će se u prostoriji A-122 s početkom u 14.45 sati.