Obrana diplomskog rada Paule Knego

Studentica Paula Knego branit će u četvrtak 24. veljače diplomski rad pod naslovom Översättning av arkeologisk terminologi från svenska till kroatiska och från kroatiska till svenska  („Prevođenje arheološke terminologije sa švedskog na hrvataski i s hrvatskog na švedski“) pred povjerenstvom u sastavu: Sara Profeta, Nina Šarić, dr. sc. Goranka Antunović. Javna obrana održat će se u prostoriji A-122 s početkom u 11 sati.