Obrana diplomskog rada Martine Klobučar

Studentica Martina Klobučar branit će u srijedu 21. srpnja diplomski rad pod naslovom Problem vid översättning av passiv mellan svenska och kroatiska (“Problemi prilikom prevođenja pasiva između švedskog i hrvatskog jezika”). Javna obrana održat će se u prostoriji A-122 s početkom u 13.30 sati.