Obrana diplomskog rada Lucije Knezić

Studentica Lucija Knezić branit će u petak 16. srpnja diplomski rad pod naslovom Anglicismer i IT-terminologi i kroatisk och svensk press (“Anglicizmi u terminologiji IT-a u hrvatskom i švedskom tisku”). Javna obrana održat će se u prostoriji A-122 s početkom u 16.15 sati.