Obrana diplomskog rada Gracije Horak

Studentica Gracija Horak  branit će u četvrtak 16. prosinca diplomski rad pod naslovom Översättning av partikelverb från svenska till kroatiska („Prevođenje dvočlanih glagola sa švedskog na hrvatski“) pred povjerenstvom u sastavu: Sara Profeta, Nina Šarić, dr. sc. Goranka Antunović. Javna obrana održat će se u prostoriji A-216 s početkom u 9.30 sati.