Obrana diplomskog rada Ene Matacun

Studentica Ena Matacun branit će u petak 16. srpnja diplomski rad pod naslovom Svensk och kroatisk terminologi rörande turism med fokus på naturturism (“Švedska i hrvatska terminologija u području turizma, s prirodnim turizmom u fokusu”). Javna obrana održat će se u prostoriji A-122 s početkom u 13 sati.