Obrana diplomskog rada Dore Pejak

Studentica Dora Pejak branit će u petak 17. prosinca diplomski rad pod naslovom Konceptuella metaforer i politisk diskurs („Konceptualne metafore u političkom diskursu“) pred povjerenstvom u sastavu: Ante Petrović, dr. sc. Marina Grubišić, dr. sc. Goranka Antunović. Javna obrana održat će se u prostoriji A-219 s početkom u 11.15 sati.