O studiju

Studij švedskog jezika i književnosti ove godine obilježava 20 godina od svog pokretanja. U tom je periodu narastao od lektorata do trogodišnjeg slobodnog studija otvorenog za studente cijelog zagrebačkog sveučilišta. Takvom je svojom koncepcijom studij i prije današnje reforme navijestio neke od principa koje ona afirmira, u prvom redu  interdisciplinarnost, komplementarnost različitih studijskih programa te prožimanje studija na različitim sastavnicama Sveučilišta. Kako je dosadašnje iskustvo potvrdilo interes studenata za takav oblik komplementarnosti te vrijednost takvog obogaćivanja studentovog glavnog programa studija, Katedra namjerava sačuvati tu mogućnost i u narednom periodu te će stoga, osim studija švedskog jezika i kulture kao A-predmeta, nuditi i program B-predmeta te tri modula. Na prijemni ispit za studij se dosad, u svim njegovim razvojnim fazama (lektorat, dvogodišnji studij, trogodišnji studij) uvijek prijavljivalo dva do tri puta više kandidata od upisnih kvota, što je razlog očekivanju da će i nakon reforme interes za ovaj studij biti znatan.