Ljetni ispitni rok

Preddiplomski studij

kolegij datum vrijeme mjesto
Skandinavija i Skandinavci srijeda, 15. lipnja 14—16.30 h A-122
petak, 24. lipnja 10—12.30 h A-122
petak, 8. srpnja 16—18.30 h A-122
Švedski jezik I utorak, 14. lipnja 12—14.30 h D-5
ponedjeljak, 27. lipnja 14—16.30 h D-5
ponedjeljak, 4. srpnja 14—16.30 h D-6
Gramatičke vježbe I petak, 17. lipnja 14—16.30 h D-5
petak, 24. lipnja 13—15.30 h A-122
ponedjeljak, 11. srpnja 13—15.30 h A-122
Švedski jezik II utorak, 14. lipnja 12—14.30 h D-5
ponedjeljak, 27. lipnja 14—16.30 h D-5
ponedjeljak, 4. srpnja 14—16.30 h D-6
Gramatičke vježbe II petak, 17. lipnja 14—16.30 h D-5
petak, 24. lipnja 13—15.30 h A-122
ponedjeljak, 11. srpnja 13—15.30 h A-122
Uvod u studij skandinavskih književnosti ponedjeljak, 13. lipnja 16—18.30 h D-6
utorak, 21. lipnja 11—13.30 h D-6
srijeda, 6. srpnja

 

14—16.30 h D-6
Švedski jezik III utorak, 14. lipnja 12—14.30 h D-5
ponedjeljak, 27. lipnja 14—16.30 h D-5
ponedjeljak, 4. srpnja 14—16.30 h D-6
Uvod u lingvistički studij švedskog srijeda, 15. lipnja 14—16.30 h A-122
petak, 1. srpnja 10—12.30 h A-122
petak, 15. srpnja 16—18.30 h A-122
Seminar iz švedskog jezika u društvenom kontekstu utorak, 14. lipnja U ISVU-u treba prijaviti jedan od ponuđenih datuma, ali kolegij se ocjenjuje kontinuiranim praćenjem.
ponedjeljak, 27. lipnja
ponedjeljak, 4. srpnja
Švedska književnost i film 1 ponedjeljak, 13. lipnja 16—18.30 h D-6
utorak, 21. lipnja 11—13.30 h D-6
srijeda, 6. srpnja

 

14—16.30 h D-6
Švedski jezik u društvenom kontekstu I (Nina Šarić) ponedjeljak, 13. lipnja 16—19 h A-122
petak, 24. lipnja 16—19 h A-122
petak, 8. srpnja 16—19 h A-122
Švedski jezik u društvenom kontekstu I (Sara Profeta) petak, 17. lipnja 14—16.30 h D-5
ponedjeljak, 4. srpnja 14—16.30 h D-6
ponedjeljak, 11. srpnja 13—15.30 h A-122
Uvod u prevoditeljstvo petak, 24. lipnja 10—12.30 h A-122
petak, 8. srpnja 16—18.30 h A-122
srijeda, 13. srpnja 15—17.30 h A-122
Sintaksa švedskog jezika ponedjeljak, 20. lipnja 11—13.30 h A-122
četvrtak, 7. srpnja 14—16.30 h D-6
četvrtak, 14. srpnja 12—14.30 h D-1
Švedska književnost i film 2 ponedjeljak, 13. lipnja 16—18.30 h D-6
utorak, 21. lipnja 11—13.30 h D-6
srijeda, 6. srpnja

 

14—16.30 h D-6
Švedski jezik u društvenom kontekstu II ponedjeljak, 13. lipnja 8—15 h A-122
četvrtak, 23. lipnja 8—15 h A-122
četvrtak, 30. lipnja 8—15 h A-122
ŠJuDK II – Partikelverb petak, 17. lipnja 14—16.30 h D-5
petak, 24. lipnja 13—15.30 h A-122
ponedjeljak, 11. srpnja 13—15.30 h A-122
Kontrastivna analiza teksta četvrtak, 30. lipnja 14—16.30 h D-5
četvrtak, 7. srpnja 14—16.30 h D-6
četvrtak, 14. srpnja 12—14.30 h D-5
Suvremeni norveški jezik I utorak, 14. lipnja 12—14.30 h D-1
ponedjeljak, 27. lipnja 14—16.30 h D-5
ponedjeljak, 4. srpnja 14—16.30 h D-6
Švedski jezik u društvenom kontekstu III ponedjeljak, 13. lipnja 16—19 h A-122
petak, 24. lipnja 16—19 h A-122
petak, 8. srpnja 16—19 h A-122
Obrane završnih radova srijeda, 29. lipnja naknadno A-122
utorak, 5. srpnja naknadno A-122


Diplomski studij

kolegij datum vrijeme mjesto
Europska unija i međunarodne organizacije četvrtak, 30. lipnja 14—16.30 h D-5
četvrtak, 7. srpnja 14—16.30 h D-6
četvrtak, 14. srpnja 12—14.30 h D-1
Teorija i praksa prevođenja petak, 24. lipnja 10—12 h A-122
petak, 8. srpnja 10—12 h A-122
srijeda, 13. srpnja 15—17 h A-122
Švedski jezik i društvo I ponedjeljak, 13. lipnja hemtentamen
četvrtak, 23. lipnja hemtentamen
četvrtak, 30. lipnja hemtentamen
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije ponedjeljak, 13. lipnja po dogovoru B-007
utorak, 21. lipnja po dogovoru B-007
srijeda, 6. srpnja po dogovoru B-007
U ISVU-u treba prijaviti jedan od ponuđenih datuma, ali termin usmenog ispita dogovara se s nastavnicom nakon predaje seminarskog rada i ne mora biti na navedene datume.
Leksikologija i leksikografija srijeda, 15. lipnja 14—16.30 h A-122
petak, 1. srpnja 10—12.30 h A-122
petak, 15. srpnja 16—18.30 h A-122
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike četvrtak, 30. lipnja U ISVU-u treba prijaviti jedan od ponuđenih datuma, ali kolegij se ocjenjuje kontinuiranim praćenjem.
četvrtak, 7. srpnja
četvrtak, 14. srpnja
Prevoditeljski praktikum I srijeda, 15. lipnja 10—13 h A-104
utorak, 28. lipnja 14.30—17.30 h A-104
srijeda, 6. srpnja 10—13 h A-104
Sociolingvistika utorak, 14. lipnja 12—15 h B-323
utorak, 21. lipnja 12—15 h B-323
utorak, 12. srpnja 12—15 h B-323
Semantika srijeda, 15. lipnja 14 h D-5
srijeda, 29. lipnja 14 h D-5
srijeda, 6. srpnja  14 h D-5
Skandinavski film ponedjeljak, 13. lipnja po dogovoru B-007
utorak, 21. lipnja po dogovoru B-007
srijeda, 6. srpnja po dogovoru B-007
U ISVU-u treba prijaviti jedan od ponuđenih datuma, ali termin usmenog ispita dogovara se s nastavnicom nakon predaje seminarskog rada i ne mora biti na navedene datume.
Suvremeni islandski jezik srijeda, 15. lipnja 14—16  h A-122
petak, 1. srpnja 10—12 h A-122
petak, 15. srpnja 16—18 h A-122
Suvremeni norveški jezik II utorak, 14. lipnja 12—14.30 h D-5
ponedjeljak, 27. lipnja 14—16.30 h D-5
ponedjeljak, 4. srpnja 14—16.30 h D-6
Švedski jezik i društvo II ponedjeljak, 13. lipnja hemtentamen
četvrtak, 23. lipnja hemtentamen
četvrtak, 30. lipnja hemtentamen
Prevoditeljski praktikum II srijeda, 15. lipnja 10—13 h A-104
utorak, 28. lipnja 14.30—17.30 h A-104
srijeda, 6. srpnja 10—13 h A-104