Kontakti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Katedra za skandinavistiku
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

 

Predstojnica Katedre:
dr. sc. Goranka Antunović, izv. prof.
ured: B 006
tel. +385 1 4092 049
e-pošta: gantunovic@ffzg.hr

Tajnica Katedre:
Sandra Krsnik
ured: B 010
tel. +385 1 4092 053
e-pošta: skrsnik@ffzg.hr