Kontakti

Adresa:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Katedra za skandinavistiku
Ivana Lučića 3
HR-10000 Zagreb


Predstojnica Katedre za skandinavistiku:
dr. sc. Janica Tomić, doc.
ured: B-007
tel: +38516120050
e-pošta: jtomic@ffzg.hr

Tajnica Odsjeka za anglistiku i
ISVU-koordinatorica za preddiplomski i diplomski studij švedskog jezika i kulture:
Sandra Krsnik
ured: B-010
tel: +38514092053
e-pošta: skrsnik@ffzg.hr

Pročelnica Odsjeka za anglistiku:
dr. sc. Goranka Antunović, izv. prof.
ured: B-011
tel: +38514092054
e-pošta: gantunovic@ffzg.hr

Koordinatorica za ECTS i međunarodnu mobilnost:
Sara Profeta, lektorica
ured: B-006
tel: +38514092049
e-pošta: profeta.sara@gmail.com

Satničar nastave (osoba za kontakt u vezi s posudbom prostorije A-122 izvan ispitnih rokova):
Miro Frakić, lektor
ured: B-007
tel: +38516120050
e-pošta: mfrakic@yahoo.com

Satničar ispita (osoba za kontakt u vezi s posudbom prostorije A-122 tijekom ispitnih rokova):
Mišo Grundler, asistent
ured: B-007
tel: +38516120050
e-pošta: miso.grundler@gmail.com

Urednik weba:
Ante Petrović, asistent
ured: B-006
tel: +38514092049
e-pošta: anpetrov@ffzg.hr

Voditeljica Zbirke za skandinavistiku u fakultetskoj knjižnici:
Višnja Novosel
ured: K-5.7
tel: +38514092270
e-pošta: vnovosel@ffzg.hr