Jesenski ispitni rok

Preddiplomski studij

kolegij datum vrijeme mjesto
Skandinavija i Skandinavci petak, 2. rujna 10—12.30 h A-122
petak, 9. rujna 14—16.30 h D-5
petak, 16. rujna 16—18.30 h A-122
Švedski jezik I srijeda, 31. kolovoza 12—14.30 h D-5
srijeda, 7. rujna 12—14.30 h D-5
petak, 16. rujna 16—18.30 h D-6
Gramatičke vježbe I ponedjeljak, 5. rujna 10—12.30 h A-122
utorak, 13. rujna 10—12.30 h A-122
četvrtak, 22. rujna 14—16.30 h D-5
Švedski jezik II srijeda, 31. kolovoza 12—14.30 h D-5
srijeda, 7. rujna 12—14.30 h D-5
petak, 16. rujna 16—18.30 h D-6
Gramatičke vježbe II ponedjeljak, 5. rujna 10—12.30 h A-122
utorak, 13. rujna 10—12.30 h A-122
četvrtak, 22. rujna 14—16.30 h D-5
Uvod u studij skandinavskih književnosti četvrtak, 1. rujna 9—11.30 h D-5
četvrtak, 8. rujna 9—11.30 h D-5
četvrtak, 15. rujna 18.30—21 h D-4
Švedski jezik III srijeda, 31. kolovoza 12—14.30 h D-5
srijeda, 7. rujna 12—14.30 h D-5
petak, 16. rujna 16—18.30 h D-6
Uvod u lingvistički studij švedskog četvrtak, 1. rujna 16—18.30 h A-122
četvrtak, 8. rujna 16—18.30 h A-122
četvrtak, 15. rujna 16—18.30 h A-122
Seminar iz švedskog jezika u društvenom kontekstu srijeda, 31. kolovoza U ISVU-u treba prijaviti jedan od ponuđenih datuma, ali kolegij se ocjenjuje kontinuiranim praćenjem.
srijeda, 7. rujna
petak, 16. rujna
Švedska književnost i film 1 četvrtak, 1. rujna 9—11.30 h D-5
četvrtak, 8. rujna 9—11.30 h D-5
četvrtak, 15. rujna 18.30—21 h D-4
Švedski jezik u društvenom kontekstu I ponedjeljak, 29. kolovoza 16—19 h A-122
ponedjeljak, 12. rujna 16—19 h A-122
ponedjeljak, 19. rujna 16—19 h A-122
Uvod u prevoditeljstvo petak, 2. rujna 10—12.30 h A-122
petak, 9. rujna 14—16.30 h D-5
petak, 16. rujna 16—18.30 h A-122
Sintaksa švedskog jezika utorak, 30. kolovoza 12—14.30 h D-5
utorak, 6. rujna 14—16.30 h D-5
utorak, 13. rujna 14—16.30 h D-5
Švedska književnost i film 2 četvrtak, 1. rujna 9—11.30 h D-5
četvrtak, 8. rujna 9—11.30 h D-5
četvrtak, 15. rujna 18.30—21 h D-4
Švedski jezik u društvenom kontekstu II ponedjeljak, 29. kolovoza 8—15 h A-122
ponedjeljak, 12. rujna 8—15 h A-122
ponedjeljak, 19. rujna 8—15 h A-122
ŠJuDK II – Partikelverb ponedjeljak, 5. rujna 10—12.30 h A-122
utorak, 13. rujna 10—12.30 h A-122
četvrtak, 22. rujna 14—16.30 h D-5
Kontrastivna analiza teksta utorak, 30. kolovoza 12—14.30 h D-5
utorak, 6. rujna 14—16.30 h D-5
utorak, 13. rujna 14—16.30 h D-5
Suvremeni norveški jezik I srijeda, 31. kolovoza 12—14.30 h D-5
srijeda, 7. rujna 12—14.30 h D-5
petak, 16. rujna 16—18.30 h D-6
Švedski jezik u društvenom kontekstu III ponedjeljak, 29. kolovoza 16—19 h A-122
ponedjeljak, 12. rujna 16—19 h A-122
ponedjeljak, 19. rujna 16—19 h A-122
Obrane završnih radova petak, 9. rujna naknadno A-122
utorak, 20. rujna naknadno A-122

 

Diplomski studij

kolegij datum vrijeme mjesto
Europska unija i međunarodne organizacije utorak, 30. kolovoza 12—14.30 h D-5
utorak, 6. rujna 14—16.30 h D-5
utorak, 13. rujna 14—16.30 h D-5
Teorija i praksa prevođenja petak, 2. rujna 10—12.30 h A-122
petak, 9. rujna 14—16.30 h D-5
petak, 16. rujna 16—18.30 h A-122
Švedski jezik i društvo I ponedjeljak, 29. kolovoza hemtentamen
ponedjeljak, 12. rujna hemtentamen
ponedjeljak, 19. rujna hemtentamen
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije četvrtak, 1. rujna po dogovoru B-007
četvrtak, 8. rujna po dogovoru B-007
četvrtak, 15. rujna po dogovoru B-007
U ISVU-u treba prijaviti jedan od ponuđenih datuma, ali termin usmenog ispita dogovara se s nastavnicom nakon predaje seminarskog rada i ne mora biti na navedene datume.
Leksikologija i leksikografija četvrtak, 1. rujna 16—18.30 h A-122
četvrtak, 8. rujna 16—18.30 h A-122
četvrtak, 15. rujna 16—18.30 h A-122
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike utorak, 30. kolovoza U ISVU-u treba prijaviti jedan od ponuđenih datuma, ali kolegij se ocjenjuje kontinuiranim praćenjem.
utorak, 6. rujna
utorak, 13. rujna
Prevoditeljski praktikum I srijeda, 31. kolovoza 10—13 h A-104
srijeda, 7. rujna 10—13 h A-104
srijeda, 14. rujna 10—13 h A-104
Sociolingvistika utorak, 6. rujna 12—15 h B-323
ponedjeljak, 12. rujna 12—15 h B-323
ponedjeljak, 19. rujna 12—15 h B-323
Semantika četvrtak, 2. rujna 12 h D-5
četvrtak, 9. rujna 12 h D-5
četvrtak, 16. rujna  12 h D-5
Skandinavski film četvrtak, 1. rujna po dogovoru B-007
četvrtak, 8. rujna po dogovoru B-007
četvrtak, 15. rujna po dogovoru B-007
U ISVU-u treba prijaviti jedan od ponuđenih datuma, ali termin usmenog ispita dogovara se s nastavnicom nakon predaje seminarskog rada i ne mora biti na navedene datume.
Suvremeni islandski jezik četvrtak, 1. rujna 16—18.30 h A-122
četvrtak, 8. rujna 16—18.30 h A-122
četvrtak, 15. rujna 16—18.30 h A-122
Suvremeni norveški jezik II srijeda, 31. kolovoza 12—14.30 h D-5
srijeda, 7. rujna 12—14.30 h D-5
petak, 16. rujna 16—18.30 h D-6
Švedski jezik i društvo II ponedjeljak, 29. kolovoza hemtentamen
ponedjeljak, 12. rujna hemtentamen
ponedjeljak, 19. rujna hemtentamen
Prevoditeljski praktikum II srijeda, 31. kolovoza 10—13 h A-104
srijeda, 7. rujna 10—13 h A-104
srijeda, 14. rujna 10—13 h A-104