Hodogram-preddiplomski studij

PREDDIPLOMSKI STUDIJ – ŠVEDSKI JEZIK I KULTURA

  1. godina
Obavezni predmeti Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Skandinavija i Skandinavci 2/2/0 7
Švedski jezik I 0/2/4 6
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 0/0/2 0
Strani jezik struke 1 (engleski ili njemački jezik)
0/0/2 2
Uvod u studij skandinavskih književnosti 1/2/0 7
Švedski jezik II 0/2/4 7
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 0/0/2 0
Strani jezik struke 2 (odabrati isti jezik kao i u 1. semestru) 0/0/2 2

 

  1. godina
Obavezni predmeti Semestar
3. 4.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Uvod u lingvistički studij švedskog* 2/2/0 7
Švedski jezik III** 0/2/4 7
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 0/0/2 0
Švedska književnost i film 1 2/2/0 6
Švedski jezik u društvenom kontekstu I*** 0/1/2 3
Uvod u prevoditeljstvo**** 1/3/0 6
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 0/0/2 0

*preduvjet: Švedski jezik II

**preduvjet: Švedski jezik I i II

***preduvjet: Uvod u studij skandinavskih književnosti

****preduvjet: Švedski jezik III

Izborni kolegij na Katedri: Seminar iz švedskog jezika u društvenom kontekstu (0/1/1) 3 ECTS

  1. godina
Obavezni predmeti Semestar
5. 6.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Sintaksa švedskog jezika* 1/1/0 3
Švedska književnost i film 2** 1/2/0 6
Švedski jezik u društvenom kontekstu II*** 0/2/1 4
Izborni kolegij – odabrati najmanje 3 ECTS boda iz Fakultetske ponude najmanje 3 ECTS boda
Kontrastivna analiza teksta* 1/2/0 4
Švedski jezik u društvenom kontekstu III 0/1/1 3
Suvremeni norveški jezik I*** 0/0/4 4
Završni rad na studiju Švedskog jezika i kulture 0/0/0 4

*preduvjet: Uvod u lingvistički studij švedskog

**preduvjet: Švedska književnost i film I

***preduvjet: Švedski jezik u društvenom kontekstu I

****preduvjet: Švedski jezik III