Hodogram preddiplomskog studija švedskog jezika i kulture

Ovdje je dan tablični pregled studijskog programa uz napomene o preduvjetima za upis pojedinih kolegija. Više informacija o kolegijima u tekućoj akademskoj godini dostupno je na Theti (pod rubrikom Izvedbeni plan otvara se hodogram studija, a klikom na pojedine kolegije otvara se aktualni silabus).

1. godina

Obavezni kolegiji Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica (P/S/V) ECTS
Skandinavija i Skandinavci 2/2/0 7
Švedski jezik I 0/2/4 6
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 0/0/2 0
Strani jezik struke 1 (engleski ili njemački jezik)
0/0/2 2
Uvod u studij skandinavskih književnosti 1/2/0 7
Švedski jezik II 0/2/4 7
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 0/0/2 0
Strani jezik struke 2 (odabrati isti jezik kao u 1. semestru) 0/0/2 2

 

2. godina

Obavezni kolegiji Semestar
3. 4.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica (P/S/V) ECTS
Uvod u lingvistički studij švedskog1 2/2/0 7
Švedski jezik III1 0/2/4 7
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 0/0/2 0
Švedska književnost i film 12 2/2/0 6
Švedski jezik u društvenom kontekstu I3 0/1/2 3
Uvod u prevoditeljstvo3 1/3/0 6
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 0/0/2 0

1preduvjeti: Švedski jezik I i II

2preduvjet: Uvod u studij skandinavskih književnosti

3preduvjet: Švedski jezik III

Izborni kolegij na Katedri: Seminar iz švedskog jezika u društvenom kontekstu (0/1/1), 3 ECTS

 

3. godina

Obavezni kolegiji Semestar
5. 6.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica (P/S/V) ECTS
Sintaksa švedskog jezika1 1/1/0 3
Švedska književnost i film 22 2/1/0 6
Švedski jezik u društvenom kontekstu II3 0/2/1 4
Izborni kolegij iz fakultetske ponude najmanje 3
Kontrastivna analiza teksta1 1/2/0 4
Švedski jezik u društvenom kontekstu III 0/1/1 3
Suvremeni norveški jezik I 0/0/4 4
Završni rad na studiju Švedskog jezika i kulture 0/0/0 4

1preduvjet: Uvod u lingvistički studij švedskog

2preduvjet: Švedska književnost i film 1

3preduvjet: Švedski jezik u društvenom kontekstu I