Hodogram-diplomski studij, prevoditeljski smjer

DIPLOMSKI STUDIJ – ŠVEDSKI JEZIK I KULTURA, Prevoditeljski smjer   1.godina Obavezni predmeti Semestar 1. 2. Satnica (P/S/V) ECTS Satnica (P/S/V) ECTS EU i međunarodne organizacije 1/1/0 4 Švedski jezik i društvo I 0/1/2 5 Teorija i praksa prevođenja 2/1/0 6 Leksikologija i leksikologija 1/1/0 4 Prevoditeljski praktikum* 0/2/2 5 Izborni kolegij (skandinavistički, lingvistički ili