Jesenski ispitni rok 2017./18.

Naziv kolegija Datum Vrijeme Dvorana
EU i međunarodne organizacije četvrtak, 30. kolovoza 2018. 10.00 – 13.00 h D-V
četvrtak, 13. rujna 2018. 12.00 – 15.00 h D-V
Gramatičke vježbe 1 četvrtak, 30. kolovoza 2018. 10.00 – 13.00 h D-V
četvrtak, 13. rujna 2018. 12.00 – 15.00 h D-V
Gramatičke vježbe 2 četvrtak, 30. kolovoza 2018. 10.00 – 13.00 h D-V
četvrtak, 13. rujna 2018. 12.00 – 15.00 h D-V
Kontrastivna analiza teksta srijeda, 12. rujna 2018. 15.00 – 18.00 h A-103
Leksikologija i leksikografija četvrtak, 6. rujna 2018. 12.00 – 13.00 h A-122
utorak, 18. rujna 2018. 10.00 – 13.00 h A-122
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike srijeda, 5. rujna 2018. 12.00 – 15.00 h D-IV
utorak, 11. rujna 2018. 10.00 – 13.00 h A-122
Prevoditeljski praktikum 1 srijeda, 29. kolovoza 2018. 10.00 – 13.00 h A-103
srijeda, 12. rujna 2018. 15.00 – 18.00 h A-103
Prevoditeljski praktikum 2 srijeda, 29. kolovoza 2018. 10.00 – 13.00 h A-103
srijeda, 12. rujna 2018. 15.00 – 18.00 h A-103
Partikelverb četvrtak, 30. kolovoza 2018. 10.00 – 13.00 h D-V
četvrtak, 13. rujna 2018. 12.00 – 15.00 h D-V
Semantika ponedjeljak, 3. rujna 2018. 10.00 h A-123
ponedjeljak, 17. rujna 2018. 10.00 h A-123
Sintaksa srijeda, 5. rujna 2018. 12.00 – 15.00 h D-IV
utorak, 11. rujna 2018. 10.00 – 13.00 h A-122
Skandinavija i Skandinavci petak, 31. kolovoza 2018. 10.00 – 12.30 h A-122
ponedjeljak, 17. rujna 2018. 12.00 – 15.00 h D-V
Sociolingvistika ponedjeljak, 3. rujna 2018. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 10. rujna 2018. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 24. rujna 2018. 10.00 h B-323
Suvremeni norveški jezik 1 utorak, 4. rujna 2018. 16.00 – 18.00 h A-122
srijeda, 19. rujna 2018. 16.00 – 18.00 h A-122
Suvremeni norveški jezik 2 utorak, 4. rujna 2018. 16.00 – 18.00 h A-122
srijeda, 19. rujna 2018. 16.00 – 18.00 h A-122
Švedska književnost i film 1 srijeda, 5. rujna 2018. 12.00 – 15.00 h D-IV
četvrtak, 13. rujna 2018. 12.00 – 15.00 h D-V
Švedska književnost i film 2  / Skandinavski film utorak, 4. rujna 2018. 12.00 – 15.00 h D-IV
Skandinavski film – četvrtak, 13. rujna 2018. 12.00 – 15.00 h D-V
Švedska književnost i film 2 – ponedjeljak, 17. rujna 2018. 12.00 – 15.00 h D-V
Švedski jezik 1 utorak, 4. rujna 2018. 12.00 – 15.00 h D-IV
utorak, 11. rujna 2018. 10.00 – 13.00 h A-122
Švedski jezik 2 utorak, 4. rujna 2018. 12.00 – 15.00 h D-IV
utorak, 11. rujna 2018. 10.00 – 13.00 h A-122
Švedski jezik 3 utorak, 4. rujna 2018. 12.00 – 15.00 h D-IV
utorak, 11. rujna 2018. 10.00 – 13.00 h A-122
Švedski jezik 3 (uppsats) petak, 7. rujna 2018. 12.00 – 16.00 h D-IV
petak, 14. rujna 2018. 14.00 – 18.00 h D-V
Švedski jezik i društvo 1 petak, 7. rujna 2018. 12.00 – 16.00 h D-IV
petak, 14. rujna 2018. 14.00 – 18.00 h D-V
Švedski jezik i društvo 2 petak, 7. rujna 2018. 12.00 – 16.00 h D-IV
petak, 14. rujna 2018. 14.00 – 18.00 h D-V
Švedski jezik u društvenom kontekstu 1 petak, 7. rujna 2018. 12.00 – 16.00 h D-IV
petak, 14. rujna 2018. 14.00 – 18.00 h D-V
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2 (KulturkRamp) petak, 7. rujna 2018. 12.00 – 16.00 h D-IV
petak, 14. rujna 2018. 14.00 – 18.00 h D-V
Švedski jezik u društvenom kontekstu 3 petak, 7. rujna 2018. 12.00 – 16.00 h D-IV
petak, 14. rujna 2018. 14.00 – 18.00 h D-V
Teorija i praksa prevođenja petak, 31. kolovoza 2018. 10.00 – 12.30 h A-122
ponedjeljak, 17. rujna 2018. 12.00 – 15.00 h D-V
Uvod u lingvistički studij švedskog petak, 31. kolovoza 2018. 10.00 – 12.30 h A-122
ponedjeljak, 17. rujna 2018. 12.00 – 15.00 h D-V
Uvod u prevoditeljstvo četvrtak, 6. rujna 2018. 12.00 – 13.00 h A-122
utorak, 18. rujna 2018. 10.00 – 13.00 h A-122
Uvod u studij skandinavskih književnosti srijeda, 5. rujna 2018. 12.00 – 15.00 h D-IV
petak, 14. rujna 2018. 14.00 – 18.00 h D-V
Završni – obrane petak, 14. rujna 2018.
četvrtak, 20. rujna 2018.

Ljetni ispitni rok 2017./18.

 

Naziv kolegija Datum Vrijeme Dvorana
EU i međunarodne organizacije četvrtak, 14. lipnja 2018. 16.00 – 19.00 h D-IV
utorak, 26. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-V
Gramatičke vježbe 1 četvrtak, 14. lipnja 2018. 16.00 – 19.00 h D-IV
utorak, 26. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-V
Gramatičke vježbe 2 četvrtak, 14. lipnja 2018. 16.00 – 19.00 h D-IV
utorak, 26. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-V
Kontrastivna analiza teksta četvrtak, 21. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-V
Leksikologija i leksikografija četvrtak, 21. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-V
četvrtak, 12. srpnja 2018. 10.00 – 13.00 h A-122
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike ponedjeljak, 18. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-IV
četvrtak, 28. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-III
Prevoditeljski praktikum 1 srijeda, 13. lipnja 2018. 15.00 – 18.00 h A-103
srijeda, 4. srpnja 2018. 11.30 – 14.30 h A-103
Prevoditeljski praktikum 2 srijeda, 13. lipnja 2018. 15.00 – 18.00 h A-103
srijeda, 4. srpnja 2018. 11.30 – 14.30 h A-103
Partikelverb četvrtak, 14. lipnja 2018. 16.00 – 19.00 h D-IV
utorak, 26. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-V
Semantika ponedjeljak, 18. lipnja 2018. 10.00 h A-123
utorak, 3. srpnja 2018. 10.00 h A-123
Sintaksa ponedjeljak, 18. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-IV
četvrtak, 28. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-III
Skandinavija i Skandinavci četvrtak, 21. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-V
četvrtak, 12. srpnja 2018. 10.00 – 13.00 h A-122
Sociolingvistika ponedjeljak, 11. lipnja 2018. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 9. srpnja 2018. 10.00 h B-323
Suvremeni norveški jezik 1 petak, 15. lipnja 2018. 16.00 – 18.00 h A-105
srijeda, 27. lipnja 2018. 16.00 – 18.00 h A-122
Suvremeni norveški jezik 2 petak, 15. lipnja 2018. 16.00 – 18.00 h A-105
srijeda, 27. lipnja 2018. 16.00 – 18.00 h A-122
Švedska književnost i film 1 ponedjeljak, 11. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-IV
utorak, 19. lipnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
Švedska književnost i film 2  / Skandinavski film ponedjeljak, 11. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-IV
utorak, 19. lipnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
Švedski jezik 1 ponedjeljak, 18. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-IV
četvrtak, 28. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-III
Švedski jezik 2 ponedjeljak, 18. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-IV
četvrtak, 28. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-III
Švedski jezik 3 ponedjeljak, 18. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-IV
četvrtak, 28. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-III
Švedski jezik 3 (uppsats) utorak, 12. lipnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
četvrtak, 5. srpnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
Švedski jezik i društvo 1 utorak, 12. lipnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
četvrtak, 5. srpnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
Švedski jezik i društvo 2 utorak, 12. lipnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
četvrtak, 5. srpnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
Švedski jezik u društvenom kontekstu 1 utorak, 12. lipnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
četvrtak, 5. srpnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2 (KulturkRamp) utorak, 12. lipnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
četvrtak, 5. srpnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
Švedski jezik u društvenom kontekstu 3 utorak, 12. lipnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
četvrtak, 5. srpnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
Teorija i praksa prevođenja srijeda, 20. lipnja 2018. 14.00 – 16.30 h A-122
petak, 6. srpnja 2018. 12.00 – 15.00 h A-122
Uvod u lingvistički studij švedskog srijeda, 20. lipnja 2018. 14.00 – 16.30 h A-122
petak, 6. srpnja 2018. 12.00 – 15.00 h A-122
Uvod u prevoditeljstvo četvrtak, 21. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-V
četvrtak, 12. srpnja 2018. 10.00 – 13.00 h A-122
Uvod u studij skandinavskih književnosti ponedjeljak, 11. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-IV
utorak, 19. lipnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije ponedjeljak, 11. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-IV

 

Zimski ispitni rok 2017./18.

Naziv kolegija Datum Vrijeme Dvorana
EU i međunarodne organizacije utorak, 6. veljače 2018. 12.00 – 15.00 h D-III
Gramatičke vježbe 1 utorak, 6. veljače 2018. 12.00 – 15.00 h D-III
četvrtak, 15. veljače 2018. 14.00 – 17.00 h D-III
Partikelverb utorak, 6. veljače 2018. 12.00 – 15.00 h D-III
četvrtak, 15. veljače 2018. 14.00 – 17.00 h D-III
Semantika ponedjeljak, 5. veljače 2018. 12.00 h D-V
ponedjeljak, 19. veljače, 2018. 12.00 h D-V
Sintaksa petak, 2. veljače 2018. 16.00 – 19.00 h D-VII
ponedjeljak, 12. veljače 2018. 17.00 – 19.00 h D-VII
Skandinavija i Skandinavci srijeda, 31. siječnja 2018. 12.00 – 15.00 h D-III
srijeda, 14. veljače 2018. 14.00 – 17.00 h D-III
Sociolingvistika ponedjeljak, 5. veljače 2018. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 12. veljače 2018. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 19. veljače, 2018. 10.00 h B-323
Suvremeni norveški jezik 2 četvrtak, 8. veljače 2018. 16.00 – 18.00 h A-122
utorak, 20. veljače 2018. 16.00 – 18.00 h A-122
Švedska književnost i film 2  / Skandinavski film četvrtak, 1. veljače 2018. 11.00 – 13.30 A-122
četvrtak, 22. veljače 2018. 11.00 – 13.30 A-122
Švedski jezik 1 petak, 2. veljače 2018. 16.00 – 19.00 h D-VII
ponedjeljak, 12. veljače 2018. 17.00 – 19.00 h D-VII
Švedski jezik 3 petak, 2. veljače 2018. 16.00 – 19.00 h D-VII
ponedjeljak, 12. veljače 2018. 17.00 – 19.00 h D-VII
srijeda, 21. veljače 2018. 10.00 – 12.00 h A-122
Švedski jezik 3 (uppsats) ponedjeljak, 29. siječnja 2018. 14.00 – 18.00 h D-III
utorak, 13. veljače 2018. 12.00 – 16.00 h D-III
Švedski jezik i društvo 1 utorak, 30. siječnja 2018. 14.00 – 18.00 h D-IV
utorak, 13. veljače 2018. 12.00 – 16.00 h D-III
Švedski jezik i društvo 2 ponedjeljak, 29. siječnja 2018. 14.00 – 18.00 h D-III
utorak, 13. veljače 2018. 12.00 – 16.00 h D-III
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2 utorak, 30. siječnja 2018. 14.00 – 18.00 h D-IV
utorak, 13. veljače 2018. 12.00 – 16.00 h D-III
Teorija i praksa prevođenja srijeda, 31. siječnja 2018. 12.00 – 15.00 h D-III
srijeda, 14. veljače 2018. 14.00 – 17.00 h D-III
Uvod u lingvistički studij švedskog srijeda, 31. siječnja 2018. 12.00 – 15.00 h D-III
srijeda, 14. veljače 2018. 14.00 – 17.00 h D-III