kontakti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Katedra za skandinavistiku Ivana Lučića 3 10000 Zagreb   Predstojnica Katedre: dr. sc. Goranka Antunović, izv. prof. ured: B 006 tel. +385 1 4092 049 e-pošta: gantunovic@ffzg.hr Tajnica Katedre: Sandra Krsnik ured: B 010 tel. +385 1 4092 053 e-pošta: skrsnik@ffzg.hr