Ovdje možete pronaći izlistane kolegije s datumom, satom i prostorijom u kojoj će se održati ispit.

Naziv kolegija Datum Vrijeme Dvorana
EU i međunarodne organizacije utorak, 5. veljače 2019. 14.00 – 17.00 h D-V
četvrtak, 14. veljače 2019. 12.00 – 14.00 h D-IV
Gramatičke vježbe 1 utorak, 5. veljače 2019. 14.00 – 17.00 h D-V
četvrtak, 14. veljače 2019. 12.00 – 14.00 h D-IV
Osnove islandskog jezika petak, 1. veljače 2019. 14.00 – 17.00 h D-VI
ponedjeljak, 11. veljače 2019. 16.00 – 19.00 h D-VI
utorak, 19. veljače 2019. 10.00 – 13.00 h A-122
Partikelverb utorak, 5. veljače 2019. 14.00 – 17.00 h D-V
četvrtak, 14. veljače 2019. 12.00 – 14.00 h D-IV
Semantika ponedjeljak, 4. veljače 2019. 12.00 – 14.00 h D-V
ponedjeljak, 11. veljače, 2019. 12.00 – 14.00 h D-V
ponedjeljak, 18. veljače, 2019. 12.00 – 14.00 h D-V
Sintaksa petak, 1. veljače 2019. 14.00 – 17.00 h D-VI
ponedjeljak, 11. veljače 2019. 16.00 – 19.00 h D-VI
Skandinavija i Skandinavci srijeda, 6. veljače 2019. 11.00 – 14.00 h D-I
srijeda, 20. veljače 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Sociolingvistika ponedjeljak, 4. veljače 2019. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 11. veljače 2019. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 18. veljače, 2019. 10.00 h B-323
Suvremeni norveški jezik 1 utorak, 19. veljače 2019. 10.00 – 13.00 h A-122
Suvremeni norveški jezik 2 petak, 1. veljače 2019. 14.00 – 17.00 h D-VI
srijeda, 13. veljače 2019. 11.00 – 13.00 h A-122
utorak, 19. veljače 2019. 10.00 – 13.00 h A-122
Švedska književnost i film 2  / Skandinavski film četvrtak, 31. siječnja 2019. 11.00 – 13.30 A-122
četvrtak, 21. veljače 2019. 11.00 – 13.30 A-122
Švedski jezik 1 petak, 1. veljače 2019. 14.00 – 17.00 h D-VI
ponedjeljak, 11. veljače 2019. 16.00 – 19.00 h D-VI
utorak, 19. veljače 2019. 10.00 – 13.00 h A-122
Švedski jezik 2 utorak, 19. veljače 2019. 10.00 – 13.00 h A-122
Švedski jezik 3 petak, 1. veljače 2019. 14.00 – 17.00 h D-VI
ponedjeljak, 11. veljače 2019. 16.00 – 19.00 h D-VI
utorak, 19. veljače 2019. 10.00 – 13.00 h A-122
Švedski jezik 3 (uppsats) ponedjeljak, 28. siječnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-IV
utorak, 12. veljače 2019. 16.00 – 19.00 h D-VI
Švedski jezik i društvo 1 utorak, 29. siječnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-IV
utorak, 12. veljače 2019. 16.00 – 19.00 h D-VI
Švedski jezik i društvo 2 ponedjeljak, 29. siječnja 2018. 14.00 – 18.00 h D-III
utorak, 12. veljače 2019. 16.00 – 19.00 h D-VI
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2 utorak, 29. siječnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-IV
utorak, 12. veljače 2019. 16.00 – 19.00 h D-VI
Teorija i praksa prevođenja srijeda, 6. veljače 2019. 11.00 – 14.00 h D-I
srijeda, 20. veljače 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Uvod u lingvistički studij švedskog srijeda, 6. veljače 2019. 11.00 – 14.00 h D-I
srijeda, 20. veljače 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
*3. termin za one koji ne mogu na neki od predviđena dva petak, 15. veljače 2019. 12.00 – 15.00 h A-122