Upisi na diplomski studij u ak. god. 2021./22.

Na diplomski studij švedskog jezika i kulture može se u ak. god. 2021./22. upisati osamnaestero studenata. Prijave se obavljaju online, u skladu s uputama na stranici Fakulteta, https://diplomski-upisi.ffzg.unizg.hr/

U slučaju da se za studij prijavi veći broj studenata od upisne kvote (18), redoslijed se utvrđuje na temelju težinskog prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju švedskog jezika i kulture odnosno odgovarajućeg studija skandinavističkog usmjerenja na nekom drugom fakultetu.

U sklopu prijave naznačuje se i koji se od dva smjera studija – prevoditeljski ili lingvistički –  želi upisati odnosno redoslijed preferencije. Kvota za prevoditeljski studij je 11, a za lingvistički 8 studenata. U slučaju da za jedan od smjerova bude zainteresirano više kandidata nego što ima mjesta, prednost pri upisu se određuje na temelju zbroja ocjena izabranih kolegija.

Za upis na prevoditeljski smjer uzima se zbroj ocjena iz sljedećih kolegija:
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2
Švedski jezik u društvenom kontekstu 3
Uvod u prevoditeljstvo
težinski prosjek ocjena na cjelokupnom studiju švedskog jezika i kulture.

Za upis na lingvistički smjer redoslijed se utvrđuje prema zbroju ocjena iz sljedećih kolegija:
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2
Švedski jezik u društvenom kontekstu 3
Uvod u lingvistički studij švedskog
Sintaksa švedskog jezika
Kontrastivna analiza teksta.

Prilikom prijave za upis potrebno je, uz ostalu dokumentaciju, predati i popis kolegija i ocjena relevantnih za odabrani smjer, uz navođenje ukupnog zbroja.