Obrana diplomskog rada – Doris Guja

Studentica Doris Guja branit će u petak 8. travnja diplomski rad pod naslovom  Översättning av metaforiska uttryck från svenska till kroatiska (Prevodjenje metaforičkih izraza sa švedskog na hrvatski) pred povjerenstvom. Javna obrana održat će se u prostoriji A-122 s početkom u 15.15 sati.