Ovdje možete pronaći izlistane kolegije s datumom, satom i prostorijom u kojoj će se održati ispit.

Naziv kolegija Datum Vrijeme Dvorana
EU i međunarodne organizacije četvrtak, 13. lipnja 2019. 16.00 – 19.00 h D-IV
petak, 28. lipnja 2019. 9.00 – 12.00 h D-V
Gramatičke vježbe 1 četvrtak, 13. lipnja 2019. 16.00 – 19.00 h D-IV
petak, 28. lipnja 2019. 9.00 – 12.00 h D-V
utorak, 9. srpnja 2019. 10.00 – 12.00 h A-122
Gramatičke vježbe 2 četvrtak, 13. lipnja 2019. 16.00 – 19.00 h D-IV
petak, 28. lipnja 2019. 9.00 – 12.00 h D-V
utorak, 9. srpnja 2019. 10.00 – 12.00 h A-122
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije ponedjeljak, 10. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-IV
utorak, 18. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Kontrastivna analiza teksta četvrtak, 13. lipnja 2019. 16.00 – 19.00 h D-IV
Leksikologija i leksikografija četvrtak, 13. lipnja 2019. 16.00 – 19.00 h D-IV
ponedjeljak, 8. srpnja 2019. 10.00 – 13.00 h A-122
Osnove islandskog jezika ponedjeljak, 17. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
četvrtak, 27. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
utorak, 9. srpnja 2019.* 10.00 – 13.00 h A-122
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike ponedjeljak, 17. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
četvrtak, 27. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Prevoditeljski praktikum 1 srijeda, 12. lipnja 2019. 9.30 – 12.30 h A-104
srijeda, 26. lipnja 2019. 10.00 – 13.00 h A-104
srijeda, 3. srpnja 2019. 10.00 – 13.00 h A-104
Prevoditeljski praktikum 2 srijeda, 12. lipnja 2019. 9.30 – 12.30 h A-104
srijeda, 26. lipnja 2019. 10.00 – 13.00 h A-104
srijeda, 3. srpnja 2019. 10.00 – 13.00 h A-104
Partikelverb četvrtak, 13. lipnja 2019. 16.00 – 19.00 h D-IV
petak, 28. lipnja 2019. 9.00 – 12.00 h D-V
Semantika ponedjeljak, 17. lipnja 2019. 9.00 – 11.00 h A-105
ponedjeljak, 24. lipnja 2019. 9.00 – 11.00 h A-105
ponedjeljak, 1. srpnja 2019. 9.00 – 11.00 h A-105
Sintaksa ponedjeljak, 17. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
četvrtak, 27. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Skandinavija i Skandinavci srijeda, 19. lipnja 2019. 14.00 – 16.30 h A-122
ponedjeljak, 8. srpnja 2019. 10.00 – 13.00 h A-122
Sociolingvistika ponedjeljak, 10. lipnja 2019. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 1. srpnja 2019. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 8. srpnja 2019. 10.00 h B-323
Suvremeni norveški jezik 1 ponedjeljak, 17. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
četvrtak, 27. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
utorak, 9. srpnja 2019.* 10.00 – 13.00 h A-122
Suvremeni norveški jezik 2 srijeda, 19. lipnja 2019. 14.00 – 16.30 h A-122
četvrtak, 27. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
utorak, 9. srpnja 2019.* 10.00 – 13.00 h A-122
Švedska književnost i film 1 ponedjeljak, 10. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-IV
utorak, 18. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Švedska književnost i film 2  / Skandinavski film ponedjeljak, 10. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-IV
utorak, 18. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Švedski jezik 1 ponedjeljak, 17. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
četvrtak, 27. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
utorak, 9. srpnja 2019.* 10.00 – 13.00 h A-122
Švedski jezik 2 ponedjeljak, 17. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
četvrtak, 27. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
utorak, 9. srpnja 2019.* 10.00 – 13.00 h A-122
Švedski jezik 3 ponedjeljak, 17. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
četvrtak, 27. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
utorak, 9. srpnja 2019.* 10.00 – 13.00 h A-122
Švedski jezik 3 (uppsats) utorak, 11. lipnja 2019. 16.00 – 19.00 h D-VI
četvrtak, 4. srpnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Švedski jezik i društvo 1 utorak, 11. lipnja 2019. 16.00 – 19.00 h D-VI
četvrtak, 4. srpnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Švedski jezik i društvo 2 utorak, 11. lipnja 2019. 16.00 – 19.00 h D-VI
četvrtak, 4. srpnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Švedski jezik u društvenom kontekstu 1 utorak, 11. lipnja 2019. 16.00 – 19.00 h D-VI
četvrtak, 4. srpnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2 (KulturkRamp) utorak, 11. lipnja 2019. 16.00 – 19.00 h D-VI
četvrtak, 4. srpnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Švedski jezik u društvenom kontekstu 3 utorak, 11. lipnja 2019. 16.00 – 19.00 h D-VI
četvrtak, 4. srpnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Teorija i praksa prevođenja srijeda, 19. lipnja 2019. 14.00 – 16.30 h A-122
petak, 5. srpnja 2019. 10.00 – 12.30 h A-122
Uvod u lingvistički studij švedskog srijeda, 19. lipnja 2019. 14.00 – 16.30 h A-122
petak, 5. srpnja 2019. 10.00 – 12.30 h A-122
Uvod u prevoditeljstvo četvrtak, 13. lipnja 2019. 16.00 – 19.00 h D-IV
ponedjeljak, 8. srpnja 2019. 10.00 – 13.00 h A-122
Uvod u studij skandinavskih književnosti ponedjeljak, 10. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-IV
utorak, 18. lipnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
3. termin za sve kolegije (osim jezičnih) za studente koji ne mogu na neki od dva ‘osnovna’ srijeda, 10. srpnja 2019. 14.00 – 17.00 h D-V
*3. termin za one koji ne mogu na neki od predviđena dva