Ovdje možete pronaći izlistane kolegije s datumom, satom i prostorijom u kojoj će se održati ispit.

Naziv kolegija Datum Vrijeme Dvorana
EU i međunarodne organizacije četvrtak, 29. kolovoza 2019. 14.00 – 17.00 h D-V
četvrtak, 12. rujna 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Gramatičke vježbe 1 četvrtak, 29. kolovoza 2019. 14.00 – 17.00 h D-V
četvrtak, 12. rujna 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Gramatičke vježbe 2 četvrtak, 29. kolovoza 2019. 14.00 – 17.00 h D-V
četvrtak, 12. rujna 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije utorak, 3. rujna 2019. 9.00 – 12.00 h D-V
četvrtak, 12. rujna 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Kontrastivna analiza teksta srijeda, 28. kolovoza 2019. 10.00 – 13.00 h A-104
četvrtak, 5. rujna 2019. 8.00 – 11.00 h A-104
srijeda, 11. rujna 2019. 10.00 – 13.00 A-104
Leksikologija i leksikografija četvrtak, 29. kolovoza 2019. 14.00 – 17.00 h D-V
utorak, 17. rujna 2019. 10.00 – 13.00 h A-122
Osnove islandskog jezika utorak, 3. rujna 2019. 9.00 – 12.00 h D-V
utorak, 10. rujna 2019. 10.00 – 13.00 h A-122
petak, 20. rujna 2019.* 10.00 – 13.00 h A-122
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike srijeda, 4. rujna 2019. 9.00 – 12.00 h D-V
utorak, 10. rujna 2019. 10.00 – 13.00 h A-122
Prevoditeljski praktikum 1 srijeda, 28. kolovoza 2019. 10.00 – 13.00 h A-104
četvrtak, 5. rujna 2019. 8.00 – 11.00 h A-104
srijeda, 11. rujna 2019. 10.00 – 13.00 A-104
Prevoditeljski praktikum 2 srijeda, 28. kolovoza 2019. 10.00 – 13.00 h A-104
četvrtak, 5. rujna 2019. 8.00 – 11.00 h A-104
srijeda, 11. rujna 2019. 10.00 – 13.00 A-104
Partikelverb četvrtak, 29. kolovoza 2019. 14.00 – 17.00 h D-V
četvrtak, 12. rujna 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Semantika ponedjeljak, 26. kolovoza 2019. 9.00 – 11.00 h A-105
ponedjeljak, 2. rujna 2019. 9.00 – 11.00 h A-105
ponedjeljak, 9. rujna 2019. 9.00 – 11.00 h A-105
ponedjeljak, 16. rujna 2019. 10.00 h A-123
Sintaksa srijeda, 4. rujna 2019. 9.00 – 12.00 h D-V
utorak, 10. rujna 2019. 10.00 – 13.00 h A-122
Skandinavija i Skandinavci petak, 30. kolovoza 2019. 10.00 – 12.30 h A-122
ponedjeljak, 16. rujna 2019. 9.00 – 12.00 h D-V
Sociolingvistika ponedjeljak, 2. rujna 2019. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 9. rujna 2019. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 16. rujna 2019. 10.00 h B-323
Suvremeni norveški jezik 1 utorak, 3. rujna 2019. 9.00 – 12.00 h D-V
utorak, 10. rujna 2019. 10.00 – 13.00 h A-122
petak, 20. rujna 2019.* 10.00 – 13.00 h A-122
Suvremeni norveški jezik 2 utorak, 3. rujna 2019. 9.00 – 12.00 h D-V
utorak, 10. rujna 2019. 10.00 – 13.00 h A-122
petak, 20. rujna 2019.* 10.00 – 13.00 h A-122
Švedska književnost i film 1 srijeda, 4. rujna 2019. 9.00 – 12.00 h D-V
četvrtak, 12. rujna 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Švedska književnost i film 2  / Skandinavski film utorak, 3. rujna 2019. 9.00 – 12.00 h D-V
Skandinavski film – četvrtak, 12. rujna 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Švedska književnost i film 2 – ponedjeljak, 16. rujna 2019. 9.00 – 12.00 h D-V
Švedski jezik 1 utorak, 3. rujna 2019. 9.00 – 12.00 h D-V
utorak, 10. rujna 2019. 10.00 – 13.00 h A-122
petak, 20. rujna 2019.* 10.00 – 13.00 h A-122
Švedski jezik 2 utorak, 3. rujna 2019. 9.00 – 12.00 h D-V
utorak, 10. rujna 2019. 10.00 – 13.00 h A-122
petak, 20. rujna 2019.* 10.00 – 13.00 h A-122
Švedski jezik 3 utorak, 3. rujna 2019. 9.00 – 12.00 h D-V
petak, 20. rujna 2019.* 10.00 – 13.00 h A-122
Švedski jezik 3 (uppsats) petak, 6. rujna 2019. 12.00 – 15.00 h A-122
utorak, 10. rujna 2019. 10.00 – 13.00 h A-122
petak, 13. rujna 2019. 12.00 – 15.00 h A-122
Švedski jezik i društvo 1 petak, 6. rujna 2019. 12.00 – 15.00 h A-122
petak, 13. rujna 2019. 12.00 – 15.00 h A-122
Švedski jezik i društvo 2 petak, 6. rujna 2019. 12.00 – 15.00 h A-122
petak, 13. rujna 2019. 12.00 – 15.00 h A-122
Švedski jezik u društvenom kontekstu 1 petak, 6. rujna 2019. 12.00 – 15.00 h A-122
petak, 13. rujna 2019. 12.00 – 15.00 h A-122
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2 (KulturkRamp) petak, 6. rujna 2019. 12.00 – 15.00 h A-122
petak, 13. rujna 2019. 12.00 – 15.00 h A-122
Švedski jezik u društvenom kontekstu 3 petak, 6. rujna 2019. 12.00 – 15.00 h A-122
petak, 13. rujna 2019. 12.00 – 15.00 h A-122
Teorija i praksa prevođenja petak, 30. kolovoza 2019. 10.00 – 12.30 h A-122
ponedjeljak, 16. rujna 2019. 9.00 – 12.00 h D-V
Uvod u lingvistički studij švedskog petak, 30. kolovoza 2019. 10.00 – 12.30 h A-122
ponedjeljak, 16. rujna 2019. 9.00 – 12.00 h D-V
Uvod u prevoditeljstvo četvrtak, 29. kolovoza 2019. 14.00 – 17.00 h D-V
utorak, 17. rujna 2019. 10.00 – 13.00 h A-122
Uvod u studij skandinavskih književnosti srijeda, 4. rujna 2019. 9.00 – 12.00 h D-V
četvrtak, 12. rujna 2019. 14.00 – 17.00 h D-III
Završni – obrane srijeda, 11. rujna 2019. A-122
četvrtak, 19. rujna 2019.
3. termin za studente koji ne mogu na neki od dva ‘osnovna’ srijeda, 18. rujna 2019. A-122
*3. termin