Jesenski ispitni rok 2016/17

Naziv kolegija Datum Vrijeme Dvorana
EU i međunarodne organizacije srijeda, 13. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-V
utorak, 20. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-V
Gramatičke vježbe 1 srijeda, 30. kolovoza 2017. 9.00 – 11.00 h D-V
četvrtak, 14. rujna 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
Gramatičke vježbe 2 srijeda, 30. kolovoza 2017. 9.00 – 11.00 h D-V
četvrtak, 14. rujna 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
Kontrastivna analiza teksta srijeda, 30. kolovoza 2017. 9.00 – 11.00 h D-V
ponedjeljak, 18. rujna 2017. 13.00 – 15.00 h A-122
Leksikologija i leksikografija utorak, 29. kolovoza 2017. 12.00 – 14.30 h A-122
četvrtak, 14. rujna 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike srijeda, 30. kolovoza 2017. 9.00 – 11.00 h D-V
utorak, 12. rujna 2017. 13.00 – 15.00 h A-122
Prevoditeljski praktikum 1 petak, 8. rujna 2017. 9.00 – 12.00 h A-103
utorak, 19. rujna 2017. 12.00 – 15.00 h A-103
Prevoditeljski praktikum 2 petak, 8. rujna 2017. 9.00 – 12.00 h A-103
utorak, 19. rujna 2017. 12.00 – 15.00 h A-103
Partikelverb četvrtak, 31. kolovoza 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
četvrtak, 14. rujna 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
Semantika ponedjeljak, 28. kolovoza 2017. 9.00 h A-105
ponedjeljak, 4. rujna 2017. 9.00 h A-105
ponedjeljak, 11. rujna 2017. 9.00 h A-105
Sintaksa utorak, 29. kolovoza 2017. 9.00 – 11.00 h A-122
utorak, 12. rujna 2017. 13.00 – 15.00 h A-122
Skandinavija i Skandinavci četvrtak, 31. kolovoza 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
ponedjeljak, 18. rujna 2017. 13.00 – 15.00 h A-122
Sociolingvistika ponedjeljak, 4. rujna 2017. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 11. rujna 2017. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 18. rujna 2017. 10.00 h B-323
Suvremeni norveški jezik 1 utorak, 5. rujna 2017. 16.00 – 18.00 h A-122
ponedjeljak, 11. rujna 2017. 16.00 – 18.00 h A-122
Suvremeni norveški jezik 2 utorak, 5. rujna 2017. 16.00 – 18.00 h A-122
ponedjeljak, 11. rujna 2017. 16.00 – 18.00 h A-122
Švedska književnost i film 1 četvrtak, 7. rujna 2017. 09.00 – 12.00 h A-122
srijeda, 13. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-V
utorak, 19. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-IV
Švedska književnost i film 2  / Skandinavski film četvrtak, 7. rujna 2017. 09.00 – 12.00 h A-122
srijeda, 13. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-V
utorak, 19. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-IV
Švedski jezik 1 utorak, 5. rujna 2017. 9.00 – 12.30 h A-122
utorak, 12. rujna 2017. 9.00 – 12.30 h A-122
Švedski jezik 2 utorak, 5. rujna 2017. 9.00 – 12.30 h A-122
utorak, 12. rujna 2017. 9.00 – 12.30 h A-122
Švedski jezik 3 utorak, 5. rujna 2017. 9.00 – 12.30 h A-122
utorak, 12. rujna 2017. 9.00 – 12.30 h A-122
Švedski jezik 3 (uppsats) srijeda, 6. rujna 2017. 13.00 – 17.00 h A-122
Švedski jezik i društvo 1 srijeda, 6. rujna 2017. 13.00 – 17.00 h A-122
Švedski jezik i društvo 2 srijeda, 6. rujna 2017. 13.00 – 17.00 h A-122
Švedski jezik u društvenom kontekstu 1 srijeda, 6. rujna 2017. 13.00 – 17.00 h A-122
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2 (KulturkRamp) srijeda, 6. rujna 2017. 13.00 – 17.00 h A-122
Švedski jezik u društvenom kontekstu 3 srijeda, 6. rujna 2017. 13.00 – 17.00 h A-122
Teorija i praksa prevođenja četvrtak, 31. kolovoza 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
ponedjeljak, 18. rujna 2017. 13.00 – 15.00 h A-122
Uvod u lingvistički studij švedskog četvrtak, 31. kolovoza 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
ponedjeljak, 18. rujna 2017. 13.00 – 15.00 h A-122
Uvod u prevoditeljstvo utorak, 29. kolovoza 2017. 12.00 – 14.30 h A-122
četvrtak, 14. rujna 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
Uvod u studij skandinavskih književnosti četvrtak, 7. rujna 2017. 09.00 – 12.00 h A-122
srijeda, 13. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-V
utorak, 19. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-IV
Završni – obrane petak, 15. rujna 2017.
petak, 22. rujna 2017.