Hodogram diplomskog studija švedskog jezika i kulture, lingvistički smjer

Ovdje je dan tablični pregled studijskog programa uz napomene o preduvjetima za upis pojedinih kolegija. Više informacija o kolegijima u tekućoj akademskoj godini dostupno je na Theti (pod rubrikom Izvedbeni plan otvara se hodogram studija, a klikom na pojedine kolegije otvara se aktualni silabus).

1. godina

Obavezni kolegiji Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica (P/S/V) ECTS
Švedski jezik i društvo I 0/1/2 5
Teorija i praksa prevođenja 2/1/0 6
Izborni lingvistički kolegij na FF-u najmanje 4
Leksikologija i leksikografija 1/1/0 4
Sociolingvistika* 0/2/0 4
Izborni lingvistički ili skandinavistički kolegij najmanje 3
Izborni kolegij na FF-u najmanje 4

*preduvjet: Švedski jezik i društvo I

Ponuda izbornih kolegija na Katedri za skandinavistiku Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica (P/S/V) ECTS
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije 1/1/0 4
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike 0/2/0 3
Prevoditeljski praktikum I* 0/2/2 5

*preduvjet: Švedski jezik i društvo I

2. godina

Obavezni kolegiji Semestar
3. 4.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Semantika 4/0/0 6
Švedski jezik i društvo II* 0/1/2 3
Skandinavski film 1/1/0 4
Suvremeni norveški jezik II ILI Suvremeni islandski jezik 0/0/4 4
Diplomski rad na studiju Švedskog jezika i kulture 0/0/0 10
Izborni lingvistički kolegij ili kolegij relevantan za diplomski rad na FF-u najmanje 5

*preduvjet: Švedski jezik i društvo I