obavijest o upisu na modul Švedski jezik u lingvističkom opisu

U ak. god. 2018./19. na Katedri za skandinavistiku će se moći upisati modul Švedski jezik u lingvističkom opisu. Pravo upisa imaju svi studenti Sveučilišta u Zagrebu u trenutku kada upisuju najmanje 2. godinu preddiplomskoga studija ili višu. Modul ne mogu pisati studenti koji tek upisuju 1. godinu preddiplomskog studija niti studenti koji upisuju 2. (završnu) godinu diplomskoga studija. Za upis na modul su u ak. god. 2018./2019. otvorena tri (3) mjesta.

Za upis na modul u tajništvo Odsjeka za anglistiku (B-010) treba najkasnije do petka 28. rujna 2018. predati molbu s kratkim obrazloženjem zašto kandidat želi upisati modul te ispis iz ISVU-a s pregledom dosad odslušanih i položenih kolegija na matičnom studiju. Ispis iz ISVU-a može se zamijeniti drugačijom službenom potvrdom odgovarajućeg sadržaja koju može izdati matični fakultet. Na e-adrese profeta.sara(at)gmail.com i gantunovic(at)ffzg.hr. treba poslati obavijest da su predani dokumenti u tajništvo.

Ako se prijavi veći broj kandidata od upisne kvote (3), na temelju prosjeka ocjena i obrazloženja u molbi sastavlja se rang-lista te se odobrava upis najbolje rangiranim kandidatima.

Za dodatne informacije, možete se javiti osobno ili mailom na Katedru.

Švedski jezik u lingvističkom opisu

U ak. god. 2017./18. na Katedri za skandinavistiku će se moći upisati modul Švedski jezik u lingvističkom opisu. Pravo upisa imaju svi studenti Sveučilišta u Zagrebu u trenutku kada upisuju najmanje 2. godinu preddiplomskoga studija ili višu.  Modul ne mogu upisati studenti koji tek upisuju 1. godinu studija niti studenti koji upisuju 2. (završnu) godinu diplomskoga studija. Za upis na modul su u akad. god. 2017./2018. otvorena tri (3) mjesta.

Za upis na modul u tajništvo Odsjeka za anglistiku (B 010) treba najkasnije u petka 29. rujna 2017. predati molbu s kratkim obrazloženjem zašto kandidat želi upisati modul te ispis iz isvu-a s pregledom dosad odslušanih i položenih kolegija na matičnom studiju. Ispis iz isvu-a može se zamijeniti drugačijom službenom potvrdom odgovarajućeg sadržaja koju može izdati matični fakultet. Na e-adresu goranka.antunovic(at)ffzg.hr. pošaljite obavijest da ste predali dokumente u tajništvo.

Ako se prijavi veći broj kandidata od upisne kvote (3), na temelju prosjeka ocjena i obrazloženja u molbi sastavlja se rang-lista te se odobrava upis najbolje rangiranim  kandidatima.

Za dodatne informacije, možete se javiti osobno ili mailom na Katedru.

 

KOLEGIJI UKLJUČENI U MODUL ŠVEDSKI JEZIK U LINGVISTIČKOM OPISU

hodogram modula
kolegij semestar tjedno opterećenje ECTS bodovi
Švedski jezik I   1. 6 V 6 ECTS
Švedski jezik II 2. 6 V 7 ECTS
Švedski jezik III  3. 4 V 5 ECTS
Uvod u lingvistički studij švedskog  3.    2 P + 2 S 6 ECTS
Lingvistički kolegija na Katedri* Lingvistički kolegij na Katedri* 3.

4.

min 4 ECTS
Lingvistički kolegij na Katedri* 4. min 4 ECTS
* Kolegiji se slušaju nakon položenoga ispita iz Uvoda u lingvistički studij švedskog.

Hodogram-diplomski studij, prevoditeljski smjer

DIPLOMSKI STUDIJ – ŠVEDSKI JEZIK I KULTURA, Prevoditeljski smjer

 

1.godina

Obavezni predmeti Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
EU i međunarodne organizacije 1/1/0 4
Švedski jezik i društvo I 0/1/2 5
Teorija i praksa prevođenja 2/1/0 6
Leksikologija i leksikologija 1/1/0 4
Prevoditeljski praktikum 0/2/2 5
Izborni kolegij (skandinavistički, lingvistički ili kulturološki) najmanje 3 ECTS boda najmanje 3 ECTS boda
Izborni kolegij o računalima u prevođenju tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda

 

Ponuda izbornih kolegija na Katedri za skandinavistiku Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije 1/1/0 4
Kulturk(r)amp 8/8/0 3
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike 0/2/0 3
Prevođenje književne proze 0/7/14 3

 

  1. godina
Obavezni predmeti Semestar
3. 4.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Semantika 4/0/0 6
Švedski jezik i društvo II 0/1/2 3
Skandinavski film 1/1/0 4
Suvremeni norveški jezik II 0/0/4 4
Diplomski rad na studiju Švedskog jezika i kulture 0/0/0 10
Prevoditeljski praktikum II 0/0/60 5
Izborni kolegij o računalima u prevođenju tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda

 

 

Hodogram-diplomski studij, lingvistički smjer

DIPLOMSKI STUDIJ – ŠVEDSKI JEZIK I KULTURA, Lingvistički smjer

1.godina

Obavezni predmeti Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Švedski jezik i društvo I 0/1/2 5
Teorija i praksa prevođenja 2/1/0 6
 
Leksikologija i leksikologija 1/1/0 4
Sociolingvistika 0/2/0 4
Izborni lingvistički kolegij na FF-u najmanje 4 ECTS boda
Izborni lingvistički ili skandinavistički kolegij u 3. ili 4. semestru, najmanje 3 ECTS boda
Izborni lingvistički kolegij ili kolegij relevantan za diplomski rad na FF-u najmanje 4 ECTS boda

 

Ponuda izbornih kolegija na Katedri za skandinavistiku Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije 1/1/0 4
Kulturk(r)amp 8/8/0 3
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike 0/2/0 3
Prevoditeljski praktikum I 0/2/2 3

 

  1. godina
Obavezni predmeti Semestar
3. 4.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Semantika 4/0/0 6
Švedski jezik i društvo II 0/1/2 3
Skandinavski film 1/1/0 4
Suvremeni norveški jezik II 0/0/4 4
Izborni lingvistički kolegij na FF-u najmanje 4 ECTS boda
Diplomski rad na studiju Švedskog jezika i kulture 0/0/0 10
Izborni kolegij na FF-u odabrati najmanje 5 ECTS bodova

 

 

Hodogram-preddiplomski studij

PREDDIPLOMSKI STUDIJ – ŠVEDSKI JEZIK I KULTURA

  1. godina
Obavezni predmeti Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Skandinavija i Skandinavci 2/2/0 7
Švedski jezik I 0/0/6 6
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 0/0/2 0
Strani jezik struke 1 0/0/2 2
Uvod u studij skandinavskih književnosti 1/2/0 7
Švedski jezik II 0/0/6 7
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 0/0/2 0
Strani jezik struke 2 (odabrati isti jezik kao i u 1. semestru) 0/0/2 2

 

  1. godina
Obavezni predmeti Semestar
3. 4.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Uvod u lingvistički studij švedskog 2/2/0 7
Švedski jezik III 0/0/6 7
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 0/0/2 0
Švedska književnost i film 1 2/2/0 6
Švedski jezik u društvenom kontekstu I 0/1/2 3
Uvod u prevoditeljstvo 1/3/0 6
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 0/0/2 0
Seminar švedskog jezika u društvenom kontekstu 0/1/1 3

 

  1. godina
Obavezni predmeti Semestar
5. 6.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Sintaksa švedskog jezika 1/1/0 3
Švedska književnost i film 2 1/2/0 6
Švedski jezik u društvenom kontekstu II 0/2/1 4
Izborni kolegij – odabrati najmanje 3 ECTS boda iz Fakultetske ponude najmanje 3 ECTS boda
Kontrastivna analiza teksta 1/2/0 4
Švedski jezik u društvenom kontekstu III 0/0/2 3
Suvremeni norveški jezik I 0/0/4 4
Završni rad na studiju Švedskog jezika i kulture 0/0/0 4
Seminar iz Švedskog jezika u društvenom kontekstu 0/1/1 3

 

1 2