Uvodni sastanci – raspored

Uvodni sastanci na početku nove akademske godine održat će se prema sljedećem rasporedu:

  1. godina preddiplomskoga studija: petak, 5. listopada u 10.30 u A-122 (nakon sastanka slijedi nastava u kolegiju Švedski jezik 1)
  2. godina preddiplomskoga studija: petak, 5. listopada u 9.30 u A-122

1. godina diplomskoga studija: srijeda, 10. listopada u 17.00 u A-122

obavijest o upisu na modul Švedski jezik u lingvističkom opisu

U ak. god. 2018./19. na Katedri za skandinavistiku će se moći upisati modul Švedski jezik u lingvističkom opisu. Pravo upisa imaju svi studenti Sveučilišta u Zagrebu u trenutku kada upisuju najmanje 2. godinu preddiplomskoga studija ili višu. Modul ne mogu pisati studenti koji tek upisuju 1. godinu preddiplomskog studija niti studenti koji upisuju 2. (završnu) godinu diplomskoga studija. Za upis na modul su u ak. god. 2018./2019. otvorena tri (3) mjesta.

Za upis na modul u tajništvo Odsjeka za anglistiku (B-010) treba najkasnije do petka 28. rujna 2018. predati molbu s kratkim obrazloženjem zašto kandidat želi upisati modul te ispis iz ISVU-a s pregledom dosad odslušanih i položenih kolegija na matičnom studiju. Ispis iz ISVU-a može se zamijeniti drugačijom službenom potvrdom odgovarajućeg sadržaja koju može izdati matični fakultet. Na e-adrese profeta.sara(at)gmail.com i gantunovic(at)ffzg.hr. treba poslati obavijest da su predani dokumenti u tajništvo.

Ako se prijavi veći broj kandidata od upisne kvote (3), na temelju prosjeka ocjena i obrazloženja u molbi sastavlja se rang-lista te se odobrava upis najbolje rangiranim kandidatima.

Za dodatne informacije, možete se javiti osobno ili mailom na Katedru.

Obavijest o terminu kvalifikacijskog i razredbenog postupka

Kvalifikacijski i razredbeni postupak za upis na Diplomski studij švedskog jezika i kulture održat će se u četvrtak, 27. rujna između 12.00 i 13.30 u prostoriji B-006. Svi koji su preddiplomski studij završili na Sveučilištu u Zagrebu trebaju donijeti ispis ocjena iz ISVU-a te popis ocjena iz kolegija relevantnih za upis na izabrani smjer (prema uputama na internetskoj stranici Katedre http://skandi.ffzg.unizg.hr/category/obavijesti/upisi-diplomski/).

Ljetni ispitni rok 2017./18.

 

Naziv kolegija Datum Vrijeme Dvorana
EU i međunarodne organizacije četvrtak, 14. lipnja 2018. 16.00 – 19.00 h D-IV
utorak, 26. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-V
Gramatičke vježbe 1 četvrtak, 14. lipnja 2018. 16.00 – 19.00 h D-IV
utorak, 26. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-V
Gramatičke vježbe 2 četvrtak, 14. lipnja 2018. 16.00 – 19.00 h D-IV
utorak, 26. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-V
Kontrastivna analiza teksta četvrtak, 21. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-V
Leksikologija i leksikografija četvrtak, 21. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-V
četvrtak, 12. srpnja 2018. 10.00 – 13.00 h A-122
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike ponedjeljak, 18. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-IV
četvrtak, 28. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-III
Prevoditeljski praktikum 1 srijeda, 13. lipnja 2018. 15.00 – 18.00 h A-103
srijeda, 4. srpnja 2018. 11.30 – 14.30 h A-103
Prevoditeljski praktikum 2 srijeda, 13. lipnja 2018. 15.00 – 18.00 h A-103
srijeda, 4. srpnja 2018. 11.30 – 14.30 h A-103
Partikelverb četvrtak, 14. lipnja 2018. 16.00 – 19.00 h D-IV
utorak, 26. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-V
Semantika ponedjeljak, 18. lipnja 2018. 10.00 h A-123
utorak, 3. srpnja 2018. 10.00 h A-123
Sintaksa ponedjeljak, 18. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-IV
četvrtak, 28. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-III
Skandinavija i Skandinavci četvrtak, 21. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-V
četvrtak, 12. srpnja 2018. 10.00 – 13.00 h A-122
Sociolingvistika ponedjeljak, 11. lipnja 2018. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 9. srpnja 2018. 10.00 h B-323
Suvremeni norveški jezik 1 petak, 15. lipnja 2018. 16.00 – 18.00 h A-105
srijeda, 27. lipnja 2018. 16.00 – 18.00 h A-122
Suvremeni norveški jezik 2 petak, 15. lipnja 2018. 16.00 – 18.00 h A-105
srijeda, 27. lipnja 2018. 16.00 – 18.00 h A-122
Švedska književnost i film 1 ponedjeljak, 11. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-IV
utorak, 19. lipnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
Švedska književnost i film 2  / Skandinavski film ponedjeljak, 11. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-IV
utorak, 19. lipnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
Švedski jezik 1 ponedjeljak, 18. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-IV
četvrtak, 28. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-III
Švedski jezik 2 ponedjeljak, 18. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-IV
četvrtak, 28. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-III
Švedski jezik 3 ponedjeljak, 18. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-IV
četvrtak, 28. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-III
Švedski jezik 3 (uppsats) utorak, 12. lipnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
četvrtak, 5. srpnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
Švedski jezik i društvo 1 utorak, 12. lipnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
četvrtak, 5. srpnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
Švedski jezik i društvo 2 utorak, 12. lipnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
četvrtak, 5. srpnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
Švedski jezik u društvenom kontekstu 1 utorak, 12. lipnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
četvrtak, 5. srpnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2 (KulturkRamp) utorak, 12. lipnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
četvrtak, 5. srpnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
Švedski jezik u društvenom kontekstu 3 utorak, 12. lipnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
četvrtak, 5. srpnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
Teorija i praksa prevođenja srijeda, 20. lipnja 2018. 14.00 – 16.30 h A-122
petak, 6. srpnja 2018. 12.00 – 15.00 h A-122
Uvod u lingvistički studij švedskog srijeda, 20. lipnja 2018. 14.00 – 16.30 h A-122
petak, 6. srpnja 2018. 12.00 – 15.00 h A-122
Uvod u prevoditeljstvo četvrtak, 21. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-V
četvrtak, 12. srpnja 2018. 10.00 – 13.00 h A-122
Uvod u studij skandinavskih književnosti ponedjeljak, 11. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-IV
utorak, 19. lipnja 2018. 10.00 – 14.00 h D-III
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije ponedjeljak, 11. lipnja 2018. 9.00 – 12.00 h D-IV

 

Zimski ispitni rok 2017./18.

Naziv kolegija Datum Vrijeme Dvorana
EU i međunarodne organizacije utorak, 6. veljače 2018. 12.00 – 15.00 h D-III
Gramatičke vježbe 1 utorak, 6. veljače 2018. 12.00 – 15.00 h D-III
četvrtak, 15. veljače 2018. 14.00 – 17.00 h D-III
Partikelverb utorak, 6. veljače 2018. 12.00 – 15.00 h D-III
četvrtak, 15. veljače 2018. 14.00 – 17.00 h D-III
Semantika ponedjeljak, 5. veljače 2018. 12.00 h D-V
ponedjeljak, 19. veljače, 2018. 12.00 h D-V
Sintaksa petak, 2. veljače 2018. 16.00 – 19.00 h D-VII
ponedjeljak, 12. veljače 2018. 17.00 – 19.00 h D-VII
Skandinavija i Skandinavci srijeda, 31. siječnja 2018. 12.00 – 15.00 h D-III
srijeda, 14. veljače 2018. 14.00 – 17.00 h D-III
Sociolingvistika ponedjeljak, 5. veljače 2018. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 12. veljače 2018. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 19. veljače, 2018. 10.00 h B-323
Suvremeni norveški jezik 2 četvrtak, 8. veljače 2018. 16.00 – 18.00 h A-122
utorak, 20. veljače 2018. 16.00 – 18.00 h A-122
Švedska književnost i film 2  / Skandinavski film četvrtak, 1. veljače 2018. 11.00 – 13.30 A-122
četvrtak, 22. veljače 2018. 11.00 – 13.30 A-122
Švedski jezik 1 petak, 2. veljače 2018. 16.00 – 19.00 h D-VII
ponedjeljak, 12. veljače 2018. 17.00 – 19.00 h D-VII
Švedski jezik 3 petak, 2. veljače 2018. 16.00 – 19.00 h D-VII
ponedjeljak, 12. veljače 2018. 17.00 – 19.00 h D-VII
srijeda, 21. veljače 2018. 10.00 – 12.00 h A-122
Švedski jezik 3 (uppsats) ponedjeljak, 29. siječnja 2018. 14.00 – 18.00 h D-III
utorak, 13. veljače 2018. 12.00 – 16.00 h D-III
Švedski jezik i društvo 1 utorak, 30. siječnja 2018. 14.00 – 18.00 h D-IV
utorak, 13. veljače 2018. 12.00 – 16.00 h D-III
Švedski jezik i društvo 2 ponedjeljak, 29. siječnja 2018. 14.00 – 18.00 h D-III
utorak, 13. veljače 2018. 12.00 – 16.00 h D-III
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2 utorak, 30. siječnja 2018. 14.00 – 18.00 h D-IV
utorak, 13. veljače 2018. 12.00 – 16.00 h D-III
Teorija i praksa prevođenja srijeda, 31. siječnja 2018. 12.00 – 15.00 h D-III
srijeda, 14. veljače 2018. 14.00 – 17.00 h D-III
Uvod u lingvistički studij švedskog srijeda, 31. siječnja 2018. 12.00 – 15.00 h D-III
srijeda, 14. veljače 2018. 14.00 – 17.00 h D-III

Upisi na diplomski studij – obavijest

Na diplomski studij švedskoj jezika i kulture može se upisati 18 studenata (9 sa švedskim kao A1, 9 sa švedskim kao A2).

U slučaju da se za studij prijavi veći broj studenata od upisne kvote, redoslijed se utvrđuje na temelju težinskog prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju švedskog jezika i kulture odnosno odgovarajućeg studija skandinavističkog usmjerenja na nekom drugom fakultetu.

Studenti se tijekom upisnog postupka prijavljuju za jedan od dva smjera studija – prevoditeljski ili lingvistički. Kvota za prevoditeljski studij je 11 studenata, za lingvistički 7. U slučaju da za jedan od smjerova bude zainteresirano više kandidata nego što ima mjesta, prednost pri upisu se daje studentima s većim zbrojem ocjena izabranih kolegija.

Za upis na prevoditeljski smjer uzima se zbroj ocjena iz sljedećih kolegija:
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2
Švedski jezik u društvenom kontekstu 3
Uvod u prevoditeljstvo
težinski prosjek ocjena na cjelokupnom studiju švedskog jezika i kulture.

Za upis na lingvistički smjer redoslijed se utvrđuje prema zbroju ocjena iz sljedećih kolegija:
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2
Švedski jezik u društvenom kontekstu 3
Uvod u lingvistički studij švedskog
Sintaksa švedskog jezika
Kontrastivna analiza teksta.

Upis se obavlja u terminima koji se objavljuju za cijeli fakultet. U terminu koji se odnosi na kvalifikacijski ispit za upis na studij švedskog jezika i kulture treba na Katedru donijeti popis ocjena relevantnih za smjer koji student želi upisati (uključivo težinski prosjek ocjena na cjelokupnom studiju) te ispis iz isvu-a, radi provjere priloženog popisa ocjena.

Termini konzultacija

Nastavnik / Nastavnica Termin konzultacija Soba
dr.sc. Goranka Antunović, izv. prof. srijeda 14.45 – 15.30 B-006
petak 13.45 – 14.30
dr.sc.  Janica Tomić, doc. B-007
dr.sc. Bodil Zalesky, strana lektorica utorak 17.00 – 18.00 B-007
Zvonimir Novoselec, viši lektor ponedjeljak 13.15 – 14.00 B-007
srijeda 13.15 – 14.00
Sara Profeta, lektorica utorak 12.00 – 13.00 B-006
srijeda 12.00 – 13.00
Pavle Luketić, asistent četvrtak 13.00 – 14.00 B-007