Uvodni sastanci – raspored

Uvodni sastanci na početku nove akademske godine održat će se prema sljedećem rasporedu: godina preddiplomskoga studija: petak, 5. listopada u 10.30 u A-122 (nakon sastanka slijedi nastava u kolegiju Švedski jezik 1) godina preddiplomskoga studija: petak, 5. listopada u 9.30 u A-122 1. godina diplomskoga studija: srijeda, 10. listopada u 17.00 u A-122

obavijest o upisu na modul Švedski jezik u lingvističkom opisu

U ak. god. 2018./19. na Katedri za skandinavistiku će se moći upisati modul Švedski jezik u lingvističkom opisu. Pravo upisa imaju svi studenti Sveučilišta u Zagrebu u trenutku kada upisuju najmanje 2. godinu preddiplomskoga studija ili višu. Modul ne mogu pisati studenti koji tek upisuju 1. godinu preddiplomskog studija niti studenti koji upisuju 2. (završnu)