Uvodni sastanci – raspored

Uvodni sastanci na početku nove akademske godine održat će se prema sljedećem rasporedu: godina preddiplomskoga studija: petak, 5. listopada u 10.30 u A-122 (nakon sastanka slijedi nastava u kolegiju Švedski jezik 1) godina preddiplomskoga studija: petak, 5. listopada u 9.30 u A-122 1. godina diplomskoga studija: srijeda, 10. listopada u 17.00 u A-122

obavijest o upisu na modul Švedski jezik u lingvističkom opisu

U ak. god. 2018./19. na Katedri za skandinavistiku će se moći upisati modul Švedski jezik u lingvističkom opisu. Pravo upisa imaju svi studenti Sveučilišta u Zagrebu u trenutku kada upisuju najmanje 2. godinu preddiplomskoga studija ili višu. Modul ne mogu pisati studenti koji tek upisuju 1. godinu preddiplomskog studija niti studenti koji upisuju 2. (završnu)

Zimski ispitni rok 2017./18.

Naziv kolegija Datum Vrijeme Dvorana EU i međunarodne organizacije utorak, 6. veljače 2018. 12.00 – 15.00 h D-III Gramatičke vježbe 1 utorak, 6. veljače 2018. 12.00 – 15.00 h D-III četvrtak, 15. veljače 2018. 14.00 – 17.00 h D-III Partikelverb utorak, 6. veljače 2018. 12.00 – 15.00 h D-III četvrtak, 15. veljače 2018. 14.00 –

Upisi na diplomski studij – obavijest

Na diplomski studij švedskoj jezika i kulture može se upisati 18 studenata (9 sa švedskim kao A1, 9 sa švedskim kao A2). U slučaju da se za studij prijavi veći broj studenata od upisne kvote, redoslijed se utvrđuje na temelju težinskog prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju švedskog jezika i kulture odnosno odgovarajućeg studija skandinavističkog usmjerenja