Hodogram-diplomski studij, lingvistički smjer

DIPLOMSKI STUDIJ – ŠVEDSKI JEZIK I KULTURA, Lingvistički smjer

1.godina

Obavezni predmeti Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Švedski jezik i društvo I 0/1/2 5
Teorija i praksa prevođenja 2/1/0 6
 
Leksikologija i leksikologija 1/1/0 4
Sociolingvistika 0/2/0 4
Izborni lingvistički kolegij na FF-u najmanje 4 ECTS boda
Izborni lingvistički ili skandinavistički kolegij u 3. ili 4. semestru, najmanje 3 ECTS boda
Izborni lingvistički kolegij ili kolegij relevantan za diplomski rad na FF-u najmanje 4 ECTS boda

 

Ponuda izbornih kolegija na Katedri za skandinavistiku Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije 1/1/0 4
Kulturk(r)amp 8/8/0 3
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike 0/2/0 3
Prevoditeljski praktikum I 0/2/2 3

 

  1. godina
Obavezni predmeti Semestar
3. 4.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Semantika 3/0/0 6
Švedski jezik i društvo II 0/1/2 3
Skandinavski film 1/1/0 4
Suvremeni norveški jezik II 0/0/4 4
Izborni lingvistički kolegij na FF-u najmanje 4 ECTS boda
Diplomski rad na studiju Švedskog jezika i kulture 0/0/0 10
Izborni kolegij na FF-u odabrati najmanje 5 ECTS bodova

 

 

Hodogram-preddiplomski studij

PREDDIPLOMSKI STUDIJ – ŠVEDSKI JEZIK I KULTURA

  1. godina
Obavezni predmeti Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Skandinavija i Skandinavci 2/2/0 7
Švedski jezik I 0/0/6 6
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 0/0/2 0
Strani jezik struke 1 0/0/2 2
Uvod u studij skandinavskih književnosti 1/2/0 7
Švedski jezik II 0/0/6 7
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 0/0/2 0
Strani jezik struke 2 (odabrati isti jezik kao i u 1. semestru) 0/0/2 2

 

  1. godina
Obavezni predmeti Semestar
3. 4.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Uvod u lingvistički studij švedskog 2/2/0 7
Švedski jezik III 0/0/6 7
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 0/0/2 0
Švedska književnost i film 1 2/2/0 6
Švedski jezik u društvenom kontekstu I 0/1/2 3
Uvod u prevoditeljstvo 1/3/0 6
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 0/0/2 0
Seminar švedskog jezika u društvenom kontekstu 0/1/1 3

 

  1. godina
Obavezni predmeti Semestar
5. 6.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Sintaksa švedskog jezika 1/1/0 3
Švedska književnost i film 2 1/2/0 6
Švedski jezik u društvenom kontekstu II 0/2/1 4
Izborni kolegij – odabrati najmanje 3 ECTS boda iz Fakultetske ponude najmanje 3 ECTS boda
Kontrastivna analiza teksta 1/2/0 4
Švedski jezik u društvenom kontekstu III 0/0/2 3
Suvremeni norveški jezik I 0/0/4 4
Završni rad na studiju Švedskog jezika i kulture 0/0/0 4
Seminar iz Švedskog jezika u društvenom kontekstu 0/1/1 3

 

Termini konzultacija

Nastavnik / Nastavnica Termin konzultacija Soba
dr.sc. Goranka Antunović, izv. prof. srijeda 15.45 – 16.30 B-006
petak 12.30 – 13.10
dr.sc.  Janica Tomić, doc. četvrtak 13.00 – 14.00 B-007
i po dogovoru
dr.sc. Bodil Zalesky, strana lektorica četvrtak 14.00 – 15.00 B-007
Zvonimir Novoselec, viši lektor ponedjeljak 13.15 – 14.00 B-007
srijeda 12.30 – 13.15
Sara Profeta, lektorica utorak 13.15 – 14.00 B-006
srijeda 11.30 – 12.30
Elizabeta Nestić, vanjska suradnica ponedjeljak 16.30 – 17.00 B-007
četvrtak 16.30 – 17.00

VAŽNO!

Studenti koji se vode kroz sustav ISVU ispite prijavljivljuju i odjavljuju putem Studomata odnosno webomata (preko bilo kojeg računala).

Nastavnici

dr. sc. Goranka Antunović, izv. prof.

predstojnica Katedre

e-pošta: goranka.antunović@ffzg.hr

prostorija: B-006

 

dr. sc. Janica Tomić, doc.

izrada rasporeda nastave

e-pošta: jtomic@ffzg.hr

prostorija: B-007

 

dr. sc. Bodil Zalesky, strana lektorica

e-pošta: bodil.zalesky@gmail.com

prostorija: B-007

 

Zvonimir Novoselec, viši lektor

ISVU koordinator

e-pošta: znovosel@ffzg.hr

prostorija: B-007

 

Sara Profeta, lektorica

ECTS koordinatorica

e-pošta: profeta.sara@gmail.com

prostorija: B-006

 

Elizabeta Nestić, vanjska suradnica

e-pošta: elizabeta.nestic@gmail.com

prostorija: B-007

Skandika – časopis Katedre

Katedra povremeno izdaje časopis Skandika, koji sadrži članke i prijevode nastavnika i studenata. Tu se tiskaju stručni članci o književnosti, jeziku ili nekoj drugoj temi vezanoj uz studij, ali i zabavni članci, pjesme, recepti ili što drugo. Časopis izlazi u prvome redu da bi studentima približio književne tekstove ili stručnu literaturu, ali i da bi ih zabavio.

kontakti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Katedra za skandinavistiku

Ivana Lučića 3

10000 Zagreb

 

Predstojnica Katedre:
dr. sc. Goranka Antunović, izv. prof.
ured: B 006
tel. +385 1 4092 049
e-pošta: gantunov@ffzg.hr

Tajnica Katedre:
Sandra Krsnik
ured: B 010
tel. +385 1 4092 053
e-pošta: skrsnik@ffzg.hr

1 2 3